TurkishEnglishRussianArabic

Çift Hazneli Kontrol Vanaları

Çift Hazneli Kontrol Vanaları Teknik Detaylar
Çift ve Tek Hazneli Kontrol Vanalarının Basınç Kayıp Eğrileri

Selenoid Kontrol Vanaları, elektrik kullanarak açma-kapama yapan vanalardır ve şebekede su yönetimi gerçekleştirmekte oldukça önem taşır. Selenoidi aktive eden sinyal, zamanlayıcı, kontrolör, basınç, seviye veya debi sensörü vasıtasıyla gönderilebilir.

• Şebeke yönetimi
• Şebekeyi basınç bölgelerine ayırıp, bölgeleri izole etme
• Patlama yaşanan bölgeyi anında kapatma
• Rezervuar taşmalarını önleme sistemleri
• Farklı vanaları devreye alma ve devreden çıkartma
• Rezervuarlardaki suyu otomatik yenileme sistemleri

ÖZELLİKLER
• Şebeke basıncı ile çalışmakta olup harici enerjiye ihtiyaç duymazlar.
• Selenoid kontrollü olup düşük enerji tüketirler ve oldukça az kabloya ihtiyaç duyarlar.
• Aktüatör sayesinde vanayı hattan sökmeden kolaylıkla bakım yapılabilir.
• Darbesiz vana tepkisine ve korumalı diyaframa sahiptir.
• Y gövde tasarımı sayesinde akışı fazla etkilemez ve düşük basınç kayıplarına sahiptir.
• Opsiyonel V-port klape ile düşük debilerde bile kararlı şekilde çalışır.

Ekstra Özellikler

Tam Açık ve Tam Kapalı
Çekvalf Özelliği
Açma & Kapama Hız Kontrolü
Aşırı Akış (Hatalara karşı güvenli kapatma)
Darbesiz Kapanma Özelliği

ÇALIŞMA PRENSİBİ
1. Sistem kapalıyken:
a) Normalde açık Selenoid [1], üst hazneye [2] su akışı sağlar.
b) Üst haznede basınç birikmesi yaşanır.
c) Üst haznede biriken basınç, diyaframı aşağı doğru iter ve vana tam sızdırmaz bir şekilde kapanır.
2. Sistem, kullanıcı tarafından açılır:
a) Elektrik verilmiş selenoid kapanır, önceden kapalı olan boşaltım yolu açılır ve üst haznedeki suyu atmos­ fere tahliye eder.
b) Şebeke basıncı, klapeyi yukarı iterek vanayı açar.
c) Alt hazne [3], atmosfere açıktır.
d) Vananın tepkisini arttırmak için büyük çaplarda akseleratör [4] kullanılmaktadır.

UYGULAMA
Karmaşık Dağıtım Şebekeleri
Karmaşık dağıtım şebekelerinde arz ve talebin yönetimi oldukça önemlidir çünkü:
• Su kaynakları farklı kalitede ve maliyettedir,
• Su kaynaklarının kalitesi yıl boyunca değişim gösterir,
• Farklı müşteriler, farklı kalitede su talep etmektedir,
• Bölgeler, bakım için izole edilebilir,
• Boru patlamalarını önlemek için şebeke yönetimi gerekir,
• Rezervuarlardaki suyu sistematik olarak yenilemek gerekir.

Selenoid Kontrol Vanaları, bu amaçların tümünü gerçekleştirmek için uygundur. Ürün, tasarım aşamasında veya değişken ihtiyaçlar karşısında farklı bölgelere yerleştirilebilir.

Filtre Sistemleri
Su arıtma tesisine monte edilmiş bir filtre istasyonunda filtreler, periyodik olarak geri-yıkama ile temizlenmelidir. Bu da, kullanıcının her bir filtrede akışın yönünü değiştirmesini gerektirir. Filtrenin girişine monte edilmiş iki Vana [VI] ve [V3], bu akışın değişikliğini gerçekleştirebilir. Normal çalışma esnasında [VI] Kontrol Vanası tamamen açıktır ve “Geri-Yıkama” Vanası [V3] kapalıdır. Yıkama yapılacağı zaman ise vanaların konumları tersine çevrilerek temizlik yapılır.

Çift Hazneli Kontrol Vanaları Teknik Detaylar
Çift ve Tek Hazneli Kontrol Vanalarının Basınç Kayıp Eğrileri

ÖZELLİKLER

• Şebeke basıncı ile çalışmaktadır ve sadece komutlar için
solenoid enerjisine ihtiyaç duyarlar.
• Aktüatör sayesinde vanayı hattan sökmeden kolaylıkla
bakım yapılabilir.
• Elektronik kontrolörlerle uyumludur ve yerel & uzaktan ayar yapılabilir, datalogging özelliğine uyumludur ve PLC metodlarına uygundur.
• Normalde açık veya kapalı solenoid kontrolü sayesinde düşük enerji tüketimi vardır ve geniş voltaj ve basınç aralığı seçeneğine sahiptir.

Ekstra Özellikleri:
Tam Açılma & Kapanma
Yüksek Çıkış Basıncı Güvenliği
Çekvalf özelliği

ÇALIŞMA PRENSİBİ
2 yollu solenoid pilotlara sahip elektronik bir kontrol vanasıdır.
Kontrolör [1] ile kumanda edilen iki solenoid arasındaki ilişki, vananın açıklık konumunu belirler. Giriş solenoidi [2] üst kontrol haznesine [3] basınç uygular ve vanayı kapatmaya çalışır. Çıkış solenoidi [4] ise üst kontrol haznesindeki basıncı tahliye ederek vanayı açmaya çalışır. İğne vanaları [5] & [6] vananın açma ve kapatma hızlarını kontrol eder. Vana pozisyonu opsiyonel olarak bir limit switch [7] veya anaolog transduser ile belirlenebilir. Vananın çalıştığı hattaki su temiz değilse, kontrol devresi için farklı bir temiz su kaynağı kullanılabilir.

Bir Değişkenin Fonksiyonu Olarak Bir Başka Değişkeni Elektronik Olarak Kontrol Etmek
Bu kontrol metodu, programlanabilir bir değişkene bağımlı olan bir değişkenin, dinamik kontrolüne ihtiyaç duyulan uygulamalarda kullanılır. Sistem, Elektronik Kontrol Vanasına, BE Kontrolöre ve iki adet transdüsere ihtiyaç duyar (her biri bir değişken için). Bu sistem ile pek çok uygulama gerçekleştirilebilir. Bunlardan bazıları aşağıda belirtilmiştir:
• Su Kaçak Kontrolü – Debiye bağlı olarak basıncı kontrol etmek
• Depo Uygulamaları – Depo seviyesine bağlı olarak giriş veya çıkış debisini kontrol etmek
• Isıtma ve Soğutma Sistemleri – Sıcaklık veya AP’ye bağlı olarak debiyi kontrol etmek

Su Kaçak Kontrolü

Optimum şebeke tasarımı, sistem set basıncını sürekli olarak mümkün olan minimum seviyeye ayarlamayı gerektirir.

Standart BKV’ler, çıkış basıncını sabit tutarak tüketimin maksimum olduğu pik zamanlardaki ihtiyaç duyulan basıncı sağlamak için kullanılır.
Taralı alan, şebeke basıncının, ihtiyaç duyulandan fazla olduğu zamanları gösterir.

Kontrol Vanası ve kontrolör, BKV’lerin çıkış basıncını sürekli olarak değiştirerek kritik noktadaki basıncın, olabilecek en düşük seviyede olması için kullanılır. Böylelikle ortalama şebeke basıncı düşer, sistemdeki su kaçakları azalır, boru patlaması, bakım, enerji ve kimyasal maliyetleri düşer.
Taralı alan, su kaçağının azaltıldığı zamanları gösterir.

Su Kaçak Kontrol Montajı

Datalogging ve dağıtım şebekesindeki parametrelerin analizi, sistem tüketimine bağlı olarak gerçek zamanda sürekli basınç ayarlanabilmesini sağlar. Debi ve basınç transdüserleri sürekli olarak kontrolöre verileri gönderir ve kontrolör, 718 Kontrol Vanasının çıkış basıncını ayarlanan değerlere göre değiştirir.

Çift Hazneli Kontrol Vanaları Teknik Detaylar
Çift ve Tek Hazneli Kontrol Vanalarının Basınç Kayıp Eğrileri

Su dağıtım şebekelerinde hidrolik dengenin kurulması, sistem verimi için oldukça önemlidir. Basınç Düşürücü Vanalar, yüksek giriş basıncını, talep edilen sabit çıkış basıncına düşürerek bu verimin yükselmesini sağlayan vanalardır. Bu vanalar, şebeke verimi üzerinde oldukça etkili olduğu gibi, su şebekelerinde en çok kullanılan kontrol vanalarıdır.

UYGULAMA
• Sistemdeki talep ve giriş basıncındaki değişimlere bak­ maksızın basınç düşürme,
• Debi ve su kaçaklarının azaltılması,
• Kavitasyonun zararlı etkilerinden korunma,
• Vana açma ve kapatma sesinin azaltılması,
• Boru patlamalarını engelleme,
• Şebeke bakım maliyetlerinin azaltılması.

ÖZELLİKLER
Basınç Düşürücü Kontrol Vanaları,
• Şebeke basıncı ile çalışmakta olup harici enerjiye ihtiyaç duymazlar.
• Aktüatör sayesinde vanayı hattan sökmeden kolaylıkla bakım yapılabilir.
• Darbesiz vana tepkisine ve korumalı diyaframa sahiptir.
• Y gövde tasarımı sayesinde yarı doğrusal akışa ve düşük basınç kayıplarına sahiptir.
• Opsiyonel V-port klape ile düşük debilerde bile kararlı şekilde çalışır.

ÖZELLİKLER

• Selenoid Kontrol
• Çekvalf Özelliği
• Selenoid Kontrol ve Çekvalf Özelliği
• Hassas Pilot
• Acil Durum Basınç Düşürücü Vana
• Çıkış Basıncı Korumalı
• Elektrikli Çok Seviyeli Ayar Seçmeli
• 4R Tip Elektronik Çok Seviyeli Çıkış Basıncı Ayartı
• 4T Tip elektronik Çok Seviyeli Ayarlı
• Elektronik Basınç Düşürücü Vana

ÇALIŞMA PRENSİBİ

1. Vana çıkış basıncı, pilot ile tanımlanan değerin üzerine yükselir:
a) İğneli Vana [1], vananın üst haznesine [2] su girişini sağlar ve pilot [3], vananın çıkış basıncını hisseder.
b) Pilot, şebekedeki basınç yükselmesini hissederek hare­ kete geçer ve vananın üst haznesindeki basıncın yüksel­ mesine neden olur.
c) Üst haznede yükselen basınç, diyaframı aşağı yönde iter ve vananın çıkış basıncını pilot ile tanımlanan değere indirir.

2. Vana çıkış basıncı, pilot ile tanımlanan değerin altına iner:
a) Pilot, düşük çıkış basıncını hissederek vananın üst haz­ nesinde birikmiş olan basıncı tahliye eder.
b) Kontrol vanası açılarak, vana çıkış basıncının pilot değe­rine yükselmesine yol açar.
c) Küresel Vana [4], ana kontrol vanasının manüel olarak kapanmasını sağlar.

UYGULAMA
Şehir Şebekeleri için Basınç Düşürücü Sistemler
Coğrafi topografya, uzaklık, talep miktarları, enerji mali­ yetleri ve rezervuar kapasitesi gibi parametreler dikkate alınarak tasarlanan şehir şebekeleri, farklı basınç alanları gerektirmektedir.

Konutlara ve rezervuara pompalama yapılan bir sistemde basınç, konutlar için yüksek gelmektedir. İşte bu nedenle, konut hattının önüne basınç düşürücü bir vana monte edilerek basınç, konutların kullanabileceği seviyelere indirilir.

Yüksek Katlı Binalarda Basınç Düşürücü Sistemler
Yüksek katlı binalar için tasarlanan su şebekeleri, oldukça farklı ihtiyaçlar gerektirebilir:
• Genellikle binaya su pompalayan tek bir hat vardır ve suyun kesilmesi kabul edile­ meyecek bir durumdur.
• Vanalar, herhangi bir arıza durumunda suyun vereceği zararın, oldukça maliyetli olacağı yerlerde bulunmaktadır.
• Basınç düşürücü sistemler genellikle prestijli konut veya ofislerin yakınında bulunmaktadır ve bu vanaların oluşturacağı gürültü ve bakım aktiviteleri hoş karşılanmamaktadır.
• Binanın alt katlarındaki hatlar, üst katlara göre daha fazla basınç altında bulunmaktadır. Fakat binanın tüm katlarında basınç sabit tutulmalıdır. Bu sebeple alt katlara yerleştirilen basınç düşürücü vanalar, büyük basınç farklarıyla baş etmek zorundadır.

Basınç Düşürücü Vanaları, tüm bu ihtiyaçları karşılamak için tasarlanmıştır.
[A] Yüksek kat basınç düşürücü sistemi
[B] Alçak kat basınç düşürücü sistemi
[C] Bodrum rezervuar seviye kontrol sistemi
[D] Çatı rezervuarı seviye kontrol sistemi
[E] İçme suyu pompalama sistemi
[F] Yangın koruma pompalama sistemi
[G] Yüksek kat pompalama sistemi

TAVSİYE EDİLEN MONTAJ BİÇİMİ

 

Çift Hazneli Kontrol Vanaları Teknik Detaylar
Çift ve Tek Hazneli Kontrol Vanalarının Basınç Kayıp Eğrileri

Su dağıtım şebekelerinde hidrolik dengenin kurulması, sistem verimi için oldukça önemlidir. Oransal Basınç Düşürücü Vana, yüksek giriş basıncını oransal olarak düşürerek bu dengenin kurulmasına yardımcı olur.
• Uzun, eğimi aşağı yönde olan hatlar; – Seri basınç düşürme – Su kaçak kontrolü ve boru patlamalarını önleme
• Yüksek diferansiyel basınçlı sistemler; – Kavitasyon zararlarına karşı koruma – Vana çalışma gürültüsünün azaltılması

ÖZELLİKLER
• Minimum harici aksesuara sahiptir.
• Farklı basınç düşümü oranlarına sahiptir.
• Maliyeti düşük ve kolay bakım yapılabilen vanalardır.
• Şebeke basıncı ile çalışırlar.
• Aktüatör sayesinde vanayı hattan sökmeden kolaylıkla bakım yapılabilir.
• Darbesiz vana tepkisine ve çift hazneli tasarımı sayesinde korumalı diyaframa sahiptir.
• Y gövde tasarımı sayesinde akışı fazla etkilemez ve düşük basınç kayıplarına sahiptir.
• Opsiyonel V-port klape ile düşük debilerde bile kararlı şekilde çalışır.

Ekstra Özellikler
• Selenoid Kontrol
• Kapama ve Açma Hız Kontrolü
• Acil Durum Basınç Düşürücü Vana
• Basınç Sabitleme

ÇALIŞMA PRENSİBİ
1. Giriş ve çıkış basıncı arasındaki oran, talep edilen orandan daha yüksektir:
a) Vana çıkışı, vana üst haznesine bağlıdır ve bu haznedeki basınç, diyaframa yukarıdan kuvvet uygular. Vana giri­ şindeki basınç ise klapeye aşağıdan kuvvet uygulayarak vanayı açmaya çalışır.
b) Klape ile diyafram etki alanları arasında bir oran oldu­ ğundan, giriş ve çıkış basıncı arasındaki oran, bu oranı geçtiğinde vana kapanarak çıkış basıncını dengeler.

2. Giriş ve çıkış basıncı arasındaki oran, talep edilen oranın altına düşmüştür:
a) Giriş basıncı, çıkış basıncının uyguladığı kuvveti yenerek klapeyi yukarıya doğru iter.
b) Vana regülasyon yapar ve giriş-çıkış basıncı arasındaki talep edilen oranı geri kazandırır.
c) Sistemde talep olmadığı durumlarda çıkış basıncı, giriş basıncının uyguladığı kuvveti yenerek vanayı tam sızdırmaz bir şekilde kapatır.

UYGULAMA
Vanaların kullanıldığı iki ana uygulama biçimi vardır:
• Uzun, eğimi aşağı yönde olan hatlar: – Al ve A2 sistemleri, eğim aşağı bulunan hatta talep edilen basınç değerlerinin aşılmasına engel olur.
• Yüksek diferansiyel basınçlı sistemler: – B sistemi, yüksek diferansiyel basıncını farklı vanalara dağıtarak kavitasyon zararlarını ve vana çalışma gürültüsünü azaltır. – C sistemi, sirkülasyon vanasını yüksek diferansiyel basınçtan ve bunun sonucu oluşan kavitasyondan korur. – D sistemi, seviye kontrol vanasını yüksek diferansiyel basınçtan korur.

Oransal Düşüm Tablosu
• Oransal düşüm değerleri 2.0 – 3.0 m/sn hıza göredir.
• Oransal düşüm değerleri, yüksek debi ve giriş basıncına göre değişim gösterebilir.
• 24-36″ (600-900mm) oransal düşüm değeri: 2.2

Çift Hazneli Kontrol Vanaları Teknik Detaylar
Çift ve Tek Hazneli Kontrol Vanalarının Basınç Kayıp Eğrileri

Basınç Sabitleme / Relief Vanaları, su dağıtım şebekelerini ve pompa istasyonlarını iki aşırı duruma karşı korur:
• Hatta paralel olarak monte edildiğinde, aşırı basıncı tahliye ederek şebekeyi korur.
• Hat üzerinde yerleştirildiğinde, minimum giriş basıncını koruyarak farklı basınç bölgelerini önemine göre sınıflandırır, boru hattının boşalmasını önler ve pompaya aşırı yük binmesine engel olur.
• Farklı basınç bölgelerini önem sırasına göre sınıflandırma
• Boru hattını kontrollü bir şekilde doldurmayı garanti etme
• Boru hattının boşalmasını engelleme
• Pompaya aşırı yük binmesini ve kavitasyon sorununu önleme
• Debinin, minimum pompa debisinin altına düşmesini önleme
• Şebekeyi aşırı basınçlardan koruma

ÖZELLİKLER
• Dengeli klape sayesinde yüksek basınç tahliyesi kapasitelerine sahiptir.
• Şebeke basıncı ile çalışmakta olup harici enerjiye ihtiyaç duymazlar.
• Aktüatör sayesinde vanayı hattan sökmeden kolaylıkla bakım yapılabilir.
• Darbesiz vana tepkisine ve korumalı diyaframa sahiptir.
• Y gövde tasarımı sayesinde akışı fazla etkilemez ve düşük basınç kayıplarına sahiptir.
• Opsiyonel V-port klape ile düşük debilerde bile kararlı şekilde çalışır.

Ekstra Özellikler
• Selenoid Kontrol
• Çekvalf Özelliği
• Hassas Pilot
• Seviye Kontrol ve Basınç Sabitleme Vanası
• Pompa Kontrol ve Basınç Sabitleme Vanası
• Pompa Sirkülasyon ve Basınç Sabitleme Vanası
• Elektrikli Çok Seviyeli Ayar Seçmeli
• Hassas Hidrolik Pozisyonlu
• Elektronik Basınç Sabitleme Vanası
• Basınç Sabitleyici ve Düşürücü Vana

ÇALIŞMA PRENSİBİ
1. Vana giriş basıncı, pilot ile tanımlanan değerin altına iner:
a) İğneli Vana [1], vananın üst haznesine [2] su girişini sağlar ve pilot [3], vananın giriş basıncını hisseder.
b) Pilot, şebekedeki basınç düşümünü hissederek harekete geçer ve vananın üst haznesindeki basıncın yükselmesine neden olur.
c) Üst haznede yükselen basınç, diyaframı aşağı yönde iter ve vananın giriş basıncını pilot ile tanımlanan değere yükseltir.

2. Vana giriş basıncı, pilot ile tanımlanan değerin üzerine çıkar:
a) Pilot, yüksek giriş basıncını hissederek vananın üst haznesinde birikmiş olan basıncı tahliye eder.
b) Kontrol vanası açılarak, vana giriş basıncının pilot değerinin altına inmesine yol açar.
c) Küresel Vana [4], ana kontrol vanasının manüel olarak kapanmasını sağlar.

UYGULAMA
Pompaya Aşırı Yük Binmesini Önleme ve Kavitasyon Koruması

Vana, pompa çıkış basıncını sabitleyerek pompaya aşırı yük binmesini önler ve aşırı talep nedeniyle oluşan kavitasyon sorununu engeller. Pilotun hissetme girişi, pompa emiş hattına bağlandığında ise dönüşüp pompa emiş basıncını sabitleyen bir ürün haline gelir. Pompa emiş basıncının değişkenlik gösterdiği sistemlerde ise, pompa diferansiyel basıncını sabitleyerek pompa debisini limitlemek için kullanılır.

Basınç Bölgelerini Önemine Göre Sınıflandırma

Bu uygulamalar genellikle cazibeli sistemlerde kullanılır. Vana, alçak kotlardaki tüketimin fazla olduğu durumlarda, yüksek kotlarda bulunan bölgeleri, alçak kot- lardakilere göre daha önemli bir bölge olarak sınıflandırır. Böylece yüksek kotlardaki kullanıcılara su verilememesini engeller. Bu ürüne, basınç sabitleme özelliğinin yanında basınç düşürücü fonksiyonu da eklenerek Düşürme Vanası elde edilir. Böylelikle, talebin düşük olduğu durumlarda da alçak kotlardaki kullanıcılar, yüksek basınçtan korunmuş olur.

Boru Hattı Boşalması Önlenmesi


Boru hattının boşalması, su dağıtım şebekelerinde büyük bir sorun oluşturmaktadır. Aşağı eğimli hat boşalmasını önlemek için vananın pilot ayarı, sistemin en üst noktası ile vana arasındaki kot farkından dolayı oluşan basınç değerinin çok az üzerine ayarlanır. Böylelikle pompa çalışıp sisteme A basıncı uyguladığında, vana tamamen açılır. Pompa kapatıldığında ise basınç, pilot değerinin altına düşer. Böylece vana kapanarak hattın boşalmasını önler. Bir rezervuarın bulunduğu cazibeli sistemlerde ise rezervuarın sisteme uyguladığı B basıncı oldukça düşüktür. Ayrıca bu basınç, boru hattındaki sürtünme kuvveti dolayısıyla daha da düşmektedir. Dolayısıyla standart 730 Modeli, bu basınç değişimini hissedemeyebilir. Böyle durumlarda, oldukça düşük basınç kaybına sahip, hassaslığı ve ölçümü çok yüksek olan Hidrolik Pozisyonlu Basınç Sabitleme Vanası kullanılır.

Minimum Pompa Debisini Koruma

Vana, düşük talep durumunda yüksek pompa çıkışı dolayısıyla oluşan aşırı basıncı şebekeden tahliye eder. Sabit bir pompa çıkış basıncı elde etmek için, pompa çıkış debisi ile tüketim arasındaki fark, pompa emiş rezervuarına sirküle edilir.

Sirkülasyon vanaları, üzerlerindeki AP’nin ve su geçiş hızının çok yüksek olması ve çıkışlarındaki basıncın çok düşük olmasından dolayı ciddi kavitasyon problemlerine maruz kalırlar. Vanalar, bu koşullarda genellikle çok kısa süreli çalışmakta ise bile kavitasyon, vananın ömrünü azaltabilir. Bu sorunu çözmek için kavitasyon dayanımlı malzemeler, çıkış orifisi ve girişte bir basınç düşürücü vana kullanılabilir. Ayrıca bu gibi durumlarda sirkülasyon vanasının çapı da yükseltilebilir.

Çift Hazneli Kontrol Vanaları Teknik Detaylar
Çift ve Tek Hazneli Kontrol Vanalarının Basınç Kayıp Eğrileri

Diferansiyel Basınç Sabitleme Vanaları, değişken debi ve giriş basıncından etkilenmeksizin iki nokta arasındaki dife­ ransiyel basıncı sabit bir değerde tutar; pompa ve su dağıtım şebekelerini korur.

• Pompaya aşırı yük binmesi ve kavitasyon sorununu önleme
• HVAC (Isıtma/Soğutma) sistemlerinde hatlar arasındaki dengeyi sağlama
• Debinin, minimum pompa debisinin altına düşmesini önleme
• Acil filtre by-pass özelliği

ÖZELLİKLER
• Dengeli klape sayesinde yüksek basınç tahliyesi kapasite­lerine sahiptir.
• Şebeke basıncı ile çalışmakta olup harici enerjiye ihtiyaç duymazlar.
• Aktüatör sayesinde vanayı hattan sökmeden kolaylıkla bakım yapılabilir.
• Darbesiz vana tepkisine ve korumalı diyaframa sahiptir.
• Y gövde tasarımı sayesinde yarı doğrusal akışa ve düşük basınç kayıplarına sahiptir.
• Opsiyonel V-port klape ile düşük debilerde bile karalı şe­kilde çalışır.

Ekstra Özellikler
• Selenoid Kontrol
• Çekvalf Özelliği
• Hassas Pilot
• Selenoid Kontrol ve Çekvalf Özelliği
• Elektronik Diferansiyel Basınç Sabitleme

ÇALIŞMA PRENSİBİ
1. Diferansiyel basınç, pilot ile tanımlanan değerin altına iner:
a) İğneli Vana [1], vananın üst haznesine [2] su girişini sağlar ve pilot [3], vananın giriş basıncını hisseder.
b) Pilot, diferansiyel basıncın düşmesini hissederek harekete geçer ve vananın üst haznesindeki basıncın yükselmesine neden olur.
c) Üst haznede yükselen basınç, diyaframı aşağı yönde iter ve diferansiyel basıncın pilot ile tanımlanan değere yükselmesini sağlar.

2. Diferansiyel basınç, pilot ile tanımlanan değerin üzerine yükselir:
a) Pilot, yüksek diferansiyel basıncını hissederek vananın üst haznesinde birikmiş olan basıncı tahliye eder.
b) Kontrol vanası açılarak, vana giriş basıncını düşürerek diferansiyel basıncı pilot değerine indirir.
c) Küresel Vana [4], ana kontrol vanasının manüel olarak kapanmasını sağlar.
d) Standart pilot, vana üzerindeki diferansiyel basıncı hisseder fakat harici diferansiyel basıncını hissetme özelliği de alternatif olarak sunulmaktadır.

UYGULAMA
Filtre Sistemleri


Filtre sistemlerinde, filtrenin by-pass edilmesi gereken iki ana durum vardır:
• Tıkanmış filtre (sistem elemanlarının zarar görmesi­ne yol açabilir)
• Acil yangın suyuna ihtiyaç duyulması
Sisteme paralel yerleştirilmiş, aşırı talep olduğunda sistemi açar.
“S” özelliği (İndikatör Asamblesi + Limit Switch) saye­ sinde ürün, alarm verme özelliğine sahip olur.

Pompaya Aşırı Yük Binmesini Önleme ve Kavitasyon Koruması

Pompa emiş basıncının değişkenlik gösterdiği du­rumlarda, pompa diferansiyel basıncını sabitleyerek pompa çıkış debisini sınırlar. Böylece pompaya aşırı yük binmesini önleyerek aşırı talep nedeniyle oluşan kavitasyon zararlarına engel olur. Ürüne “20” çekvalf özelliği eklendiğinde, hatta ekstra bir çekvalf monte etmeye ihtiyaç duyulmaz.

Havalandırma / Klima Sistemleri
Havalandırma sistemleri, debi değişimlerine karşı oldukça hassastır.
Büyük çaplı havalandırma sistemlerinde, tüketime tepki veren genellikle iki çeşit vana bulunur:
• Üç yollu vanalar [4], talepten fazla olan debiyi by-pass yoluyla sisteme geri verir.
• İki yollu vanalar [5], debinin azaltılmasına veya tamamen sıfırlanmasına sebep olur.
İki yollu vanalara sahip sistemler, değişken debi değerleri ile karşılaşabilirler. [1], sirkülasyon vanası olarak kullanılıp dağıtım ve toplama hatları arasındaki basınç farkını, kullanıcı tarafından ayarlanmış olan diferansi­yel basınca sabitler:
• Minimum sistem debisini koruyarak sistemi donmaya karşı korur.
• Aşırı basıncı tahliye eder.

Çift Hazneli Kontrol Vanaları Teknik Detaylar
Çift ve Tek Hazneli Kontrol Vanalarının Basınç Kayıp Eğrileri

Hızlı Tahliye (Relief) Vanaları, şebekede oluşan ani basınç yükselmelerinde hızlı bir şekilde açılarak aşırı basıncı tahliye eder ve şebekeyi korur. Ürün, basınç yükselmesinde tam olarak açılıp, sistem değerleri normal seviyeye indiğinde sızdırmaz bir şekilde kapanır.

• Ani basınç yükselmelerini önleme
• Sistemde arıza olduğunu belirtme
• Filtre sistemlerinde patlamaları önleme
• Sıcaklığa bağlı genleşme sonucu oluşan aşırı basınç yük­selmelerini önleme
• Sistem bakım maliyetlerini azaltma

ÖZELLİKLER
• Uzun ömürlü, bozulmayan pilot ayarına sahiptir.
• Geniş ayar yelpazesine sahiptir.
• Hassas ayar değerlerine sahiptir.
• Ayar değerinde minimum titreşim gösterir.
• Dengeli klape sayesinde yüksek basınç tahliyesi kapasite­lerine sahiptir.
• Şebeke basıncı ile çalışmakta olup harici enerjiye ihtiyaç duymazlar.
• Aktüatör sayesinde vanayı hattan sökmeden kolaylıkla bakım yapılabilir.
• Darbesiz vana tepkisine ve çift hazneli tasarımı sayesinde korumalı diyaframa sahiptir.
• Tam sızdırmazlık sağlar.
• Ayar değiştirmeden manüel test imkanı verir.

ÇALIŞMA PRENSİBİ
1. Şebeke basıncı, pilot ile tanımlanan değerin altına iner:
a) İğneli Vana [3], vananın üst haznesine [1] su girişini sağlar ve pilot [2], vananın giriş basıncını hisseder.
b) Pilot, sürekli olarak şebekeden basınç temin ederek üst haznedeki basıncın sabit kalmasına yol açar.
c) Üst haznedeki basınç, diyaframı aşağı yönde iter ve tam sızdırmazlık sağlar.

2. Şebeke basıncı, pilot ile tanımlanan değerin üzerine çıkar:
a) Pilot, yüksek basıncı hissederek vananın üst haznesinde birikmiş olan basıncı tahliye eder.
b) Kontrol vanası, hızlı bir şekilde tepki vererek tam olarak açılır ve sistemdeki aşırı basıncı tahliye eder.
c) Şebeke basıncı, pilot değerinin altına indiğinde pilot kapanarak üst haznedeki basıncın yükselmesine sebep olur.
d) Vana, tam sızdırmazlık sağlar.

UYGULAMA
Basınç Düşürme İstasyonunda Güvenlik Tahliyesi
Bu Model, sistemi aşağıda belirtilen durumlardan korur:

• Ani basınç yükselmeleri
• Farklı kaynakların yol açtığı aşırı basınçlar
• Diğer sistem elemanlarının arızalanması sonucu oluşan tehlikeler
• Statik durumda basınç düşürücü vanaların su sızdırması

Filtre Sistemlerinde Güvenlik Tahliyesi
Geniş yüzey alanları dolayısıyla filtre tankları, ani basınç yükselmelerine karşı en hassas durumdaki elemanlardır.
Bu Model, filtre tanklarını aşağıda belirtilen durum­ lardan korur:
• Filtreleme sonunda oluşan ani basınç yükselmesi
• Talepteki azalma sonucu oluşan ani basınç yükselmesi
• Filtreleme elemanının tıkanması sonucu oluşan basınç yükselmesi
• Geri-yıkama esnasında, debi yönünün değişmesine bağlı basınç yükselmesi

Çift Hazneli Kontrol Vanaları Teknik Detaylar
Çift ve Tek Hazneli Kontrol Vanalarının Basınç Kayıp Eğrileri

• Her çeşit pompa istasyonlarında, darbenin oluşturacağı zararları engeller:
– Booster ve derin kuyu pompaları, sabit ve değişken hızlı pompalar
• Tüm dağıtım şebekelerinde darbenin oluşturacağı zararları engeller:
– Belediye, yüksek katlı bina, kanalizasyon, HVAC (Isıtma/Soğutma), tarımsal sulama şebekeleri
– Bakımı ve ulaşılması zor, eski şebekeler

ÖZELLİKLER
• Denge tanklarının yerine kullanılabilir.
• Şebeke basıncı ile çalışmakta olup harici enerjiye ihti­yaç duymazlar.
• Aktüatör sayesinde vanayı hattan sökmeden kolaylık­la bakım yapılabilir özelliktedir.
• Darbesiz vana tepkisine ve çift hazneli tasarımı saye­sinde korumalı diyaframa sahiptir.
• Tam sızdırmazlık sağlar.
• Ayar değiştirmeden manüel test imkanı verir.

Ekstra Özellikler
• Selenoid Kontrol
• Diyafram Hissetmeli (Atık su için)
• Hızlı Tahliye – Relief Vana

ÇALIŞMA PRENSİBİ
1. Pompa, herhangi bir nedenden dolayı aniden ka­ panarak şebekede şiddetli basınç düşümüne sebep olur. Şebeke üzerinde ilerlemesine devam eden su kütlesi, devinimini kaybederek 4 Mach’a kadar ulaşabilen bir hızla pompaya doğru geri dönüş yapar. Hiçbir hızlı tahliye vanası (Relief), bu çapta bir darbeyi önleyecek kadar hızlı tepki veremez. Dolayısıyla, bu gibi durum­ larda kullanılmaktadır:
a) Düşük Basınç Pilotu [1], şebekedeki basınç düşümü­ nü hissederek açılır ve vananın üst haznesini boşal­ tır.
b) Kontrol vanası açılarak su kütlesi geri dönüşe geç­ meden tahliyeye hazır olur.
c) Yüksek basınç dalgası, açık olan kontrol vanasından tahliye edilir ve sistem korunur.
d) Eğer tahliye miktarı yeterli değilse, daha önceden ayar değeri kullanıcı tarafından belirlenmiş olan Yüksek Basınç Pilotu [2] devreye girerek vanayı da­ ha da fazla açar.

2. Darbe koşulları geçer ve şebeke parametreleri normal seviyelere iner:
a) Her iki pilot da kapanarak vananın kapanmasına yol açar. Kapanma esnasında şebeke basıncı isteni­ lenden yüksek bir değere çıkarsa, Yüksek Basınç Pi­ lotu devreye girerek kapanmayı durdurur ve basın­ cın yükselmesini önler.
b) Debi Sınırlama Mili [3], tahliye debisini limitleyerek kütle ayrılmasını engeller.
c) Küresel Vana [4], çalışma ve hissetme hatlarının se­ çilmesine yardımcı olur. (Hattın, ana çıkış hattından veya vana girişinden seçilmesi tavsiye edilir.)

Korumasız ve Korumalı Pompa İstasyonunda Darbe
Korumasız ve Korumalı Pompa İstasyonunda Darbe

Pompanın ani kapanması, basıncın aniden düşmesine ve su kütlesinin hatta yol almaya devam etmesine yol açar. Fakat bir süre sonra bu kütle devinimini kaybederek pompaya doğru geri döner ve hızı 4 Mach’a (Deniz seviyesinde, latm basınçta ve 10°C hava sıcaklığında 1 Mach = 1.226,5 km/sa) kadar ulaşabilen bir basınç dalgası yaratır. Böyle bir darbeyi önlemek için önceden tedbir alınması gerekir. DOĞUŞ Darbe Önleme Vanaları, pompa kapanmasının yarattığı basınç düşümünü hissederek açılır. Böylece darbe pompaya ulaşmadan önce vana açık konuma gelir. Basınç dalgası vanaya ulaştığında ise şebekeden tahliye edilerek sistem korunur.

UYGULAMA
Bu sistemde, pompa istasyonu şebekeye bir kollektör yoluyla pompalama yapmaktadır. Böyle bir şebekede Darbe Önleme Vanası aşağıdaki durumların oluşmasına yol açar:
• Elektrik kesilmesi durumunda oluşan darbenin yaratacağı zararların önlenmesi
• Çalışan pompaları değiştirirken oluşan darbenin yaratacağı zararların önlenmesi
• Pilot ayarına uygun, dengeli kapanma

Not: Darbe analizi, tahliye hattında serbest akış olduğunu var sayar. Eğer hat basınçlı ise vana çap seçimi ve ayarlar bu konu gözönünde bulundurularak yapılmalıdır.

Doğuş Darbe Analiz Programı
Sistemde darbe oluşumu, birçok parametrenin etkisiyle olabilir: debi, pompalama sistemi, ana hattın karakteristiği vb. Gelişmiş matematiksel bilgisayar programlarının desteği ile tecrübeli mühendisleri, istenilen analizi gerçekleştirerek darbe oluşumunun zararlarını önleyebilir.
Ana hat
– Hat profili
– İÇ Çap
– Uzunluk – Malzeme
– Et kalınlığı

Pompalar
– Pompa Eğrileri
– Aynı anda çalışan pompa sayısı
– Kullanılan çekvalf cinsi

Sistem
– Maksimum debi
– Maksimum ve minimum rezervuar seviyeleri

Darbe analizine göre, koruma olmayan bir sistem,
• —50 bar basınç (maksimum basınç eğrisine bakınız)
• Vakum koşulları (minimum basınç eğrisine bakınız) ile karşılaşmaktadır.

Simüle edilmiş darbe önlemesi, aşağıda belirtilen önlemlerin alınması gerektiğini belirtmiştir:
• Pompa istasyonuna paralel olarak monte edilmiş iki adet 735-M Vanası
• Boru hattı üzerine dağıtılmış beş adet Darbesiz Hava Tahliye ve Vakum Vanası

Tam koruma ile, simülasyona göre, şebekede herhangi bir darbe oluşmamakta ve oldukça düşük bir vakum oluşmaktadır
• Maksimum —38 bar basınç (maksimum basınç eğrisine bakınız)
• Zararsız vakum (minimum basınç eğrisine bakınız)

Tüm boru hatları vakum durumunda hava emmek, basınç oluştuğunda hava tahliye etmek için vantuz gerektirmektedir. Vantuzların boyutları, tipleri ve monte edildikleri noktalar, darbe önleme hesaplarına göre yapılmalıdır.

Pompa Kontrol Vanaları, pompa başlatma ve kapatma sonucu oluşan ani debi değişimlerini önleyerek pompa, boru hattı ve diğer sistem elemanlarını korur. “Aktif Çekvalf” özelliği ise, darbenin oluşturacağı zararları önlemek yerine, şebekede darbe oluşumunu önleyen bir özelliktir.

Çift Hazneli Kontrol Vanaları Teknik Detaylar
Çift ve Tek Hazneli Kontrol Vanalarının Basınç Kayıp Eğrileri

• Pompa açma ve kapama etkilerini önler:
– Tek sabit hızlı pompa
– Sabit hızlı pompa grubu (ekleme ve değiştirme) – Değişken hızlı pompa grubu (ekleme)

ÖZELLİKLER
• Şebeke basıncı ile çalışmakta olup harici enerjiye ihtiyaç duymazlar.
• Selenoid kontrollü olup düşük enerji tüketirler ve oldukça az kab­loya ihtiyaç duyarlar.
• Yaylı çekvalf olarak da kullanılabilirler.
• Aktüatör sayesinde vanayı hattan sökmeden kolaylıkla bakım yapı­labilir.
• Darbesiz vana tepkisine ve korumalı diyaframa sahiptir.
• Y gövde tasarımı sayesinde akışı fazla etkilemez ve düşük basınç ka­yıplarına sahiptir.
• Opsiyonel V-port klape ile düşük debilerde bile sabit bir şekilde çalışır.
• Kolaylıkla hidrolik özellik eklenebilir durumdadır.

Ekstra Özellikler
• Basınç Düşürücü
• Debi Kontrol
• Pompa Sürkülasyon Kontrol
• Derin Kuyu Elektrik Pompa Kontrol
• Tam Güç açma ve Kapanma
• Elektronik Kontrol
• Basınç Sabitleyici ve Basınç Düşürücü

ÇALIŞMA PRENSİBİ
1. Pompa, kullanıcı tarafından çalıştırılır:
a) Elektriklenmemiş solenoid [1], vana üst haznesini [2] vana çıkışı­ na bağlıyor.
b) Giriş basıncı yükselerek vana klapesine yukarı yönde kuvvet uygu­ luyor.
c) Vana üst haznesindeki basınç, vana çıkışına tahliye ediliyor ve va­ na yavaş bir şekilde açılıyor.

2. Pompa, kullanıcı tarafından kapatılır:
a) Standart bir çekvalf kullanılan sistemlerde, kapatma komutu di­rekt olarak pompaya gider ve sistemde ani kapanmaya yol açar.
b) Fakat aktif çekvalfli sistemlerde kapatma komutu kontrolörüne [3] gider ve bu ünite, kontrol vanasının selenoidini elektriklendirir.
c) Selenoid, vana üst haznesini basınçlandırır ve vananın yavaş bir şekilde kapanmasını sağlar.
d) İndikatör çubuğu [4] aşağı inerek limit switch’i [5] aktive eder.
e) Limit switch, kontrolöre pompayı kapatması için sinyal gönderir ve sistemin aniden kapanmasını önler.
f) Sistem parametreleri normal koşullara döndüğünde, kontrolör selenoidin elektriğini keser ve limit switchi bir sonraki komut için sıfırlar.

3. Elektrik kesilmesi halinde:
a) Giriş basıncı düşerek, diyafram [6] ile klapenin [7] dengelenmesini sağlar.
b) Yay [8], klapeyi aşağı yönde iter ve akış yön değiştirmeden vanayı kapatır.
c) Çekvalf [9], çıkış basıncının üst hazneye girmesini sağlarken, diğer çekvalf [10] basıncı üst haznede hapseder. Böylece vana, bir son­ raki durum için sıfırlanmış olur.

UYGULAMA
Bu sistemde, pompa istasyonu şebekeye bir kollektör yoluyla pompalama yapmaktadır. Her bir pompa çıkışına monte edilen Pompa Kontrol Vanası, aşağıdaki durumların oluşmasına yol açar:
• Darbenin oluşturacağı zararları önlemek yerine, darbenin oluşmasının önlenmesi
• Darbesiz pompa açma ve kapama yapılması
• Çalışan pompaları değiştirirken darbe oluşmasının önlenmesi
• Değişken hızlı pompayı geciktirerek sabit hızlı ilave pompanın açılıp kapanmasına tepki vermesini sağlaması.

Pompa Sirkülasyon ve Basınç Sabitleme Vanası
Pompa Sirkülasyon ve Basınç Sabitleme Vanası, ana hatta paralel bağlanarak standart pompa istasyonlarına “aktif çekvalf” özelliği kazandırır. Ürün,
• Ana hat çapına uygun büyüklükte bir kontrol vanasının mevcut olmadığı veya çok maliyetli olduğu büyük çaplı boru hatlarında,
• Mekanik çekvalfe sahip eski sistemlerde,
• Sistem tasarımının mekanik çekvalf gerektirdiği durumlarda kullanılmaya uygundur.

Pompa başlama ve kapanma durumları esnasında , sıfırdan %100’e kadar tüm pompa çıkış debisini emme rezervuarına sirküle edebilir. Böylelikle pompa çıkış basıncı sabit tutulur ve bu sayede standart mekanik çekvalfin yavaşça açılıp kapanarak şebekede darbe oluşmasını önlemiş olur:
• Pompa açıldığında, kontrol vanası yavaşça kapanarak mekanik çekvalf giriş basıncını arttırır.
• Pompa kapanmadan önce, kontrol vanası yavaşça açılarak mekanik çekvalf giriş basıncını düşürür. Tam bir yönetim için, tüm sistem elemanlarının koordinasyonunu sağlayan bir kontrolör gerekmektedir.

Çift Hazneli Kontrol Vanaları Teknik Detaylar
Çift ve Tek Hazneli Kontrol Vanalarının Basınç Kayıp Eğrileri

Pompa Kontrol & Basınç Sabitleme Vanaları, pompa başlatma ve kapatma sonucu oluşan ani debi değişimlerini önleyerek pompa, boru hattı ve diğer sistem elemanlarını korur. “Aktif Çekvalf” özelliği ise, darbenin oluşturacağı zararları önlemek yerine, şebekede darbe oluşumunu önleyen bir özelliktir. Ayrıca ürün, değişken debiye bakmaksızın minimum pompa çıkış basıncını sabit tutar.

• Pompa açma ve kapama etkilerini önler:
– Tek sabit hızlı pompa
– Sabit hızlı pompa grubu (ekleme ve değiştirme) – Değişken hızlı pompa grubu (ekleme)
• Pompaya aşırı yük binmesi ve kavitasyon sorununu önleme
• Boru hattını kontrollü bir şekilde doldurma

ÖZELLİKLER
• Şebeke basıncı ile çalışmakta olup harici enerjiye ihtiyaç duymazlar.
• Selenoid kontrollü olup düşük enerji tüketirler ve oldukça az kab­loya ihtiyaç duyarlar.
• Yaylı çekvalf olarak da kullanılabilirler.
• Aktüatör sayesinde vanayı hattan sökmeden kolaylıkla bakım yapı­labilir.
• Darbesiz vana tepkisine ve korumalı diyaframa sahiptir.
• Y gövde tasarımı sayesinde akışı fazla etkilemez ve düşük basınç ka­yıplarına sahiptir.
• Opsiyonel V-port klape ile düşük debilerde bile sabit bir şekilde çalışır.
• Kolaylıkla hidrolik özellik eklenebilir durumdadır.

Ekstra Özellikler
• Pompa Diferansiyel Basınç Sabitleme
• Elektronik Kontrol
• Basınç Sabitleyici ve Basınç Düşürücü

ÇALIŞMA PRENSİBİ
1. Pompa, kullanıcı tarafından çalıştırılır:
a) İğneli Vana [1], vana girişinden vana üst haznesine [2] su girişini sağlar.
b) Giriş basıncı artarak klapeye yukarı yönde kuvvet uygular.
c) Vana üst haznesinde bulunan basınç, pilot [3] ve solenoidden [4] va­
na çıkışına tahliye edilerek kontrol vanasının yavaşça açılmasına yol açar.
d) Pompa çıkış basıncı, pilot ayar değerinin altına indiğinde, pilot dev­reye girerek kontrol vanasının kapanmasına ve basıncın pilot değe­rine sabitlenmesine neden olur.

2. Pompa, kullanıcı tarafından kapatılır:
a) Standart bir çekvalf kullanılan sistemlerde, kapatma komutu direkt olarak pompaya gider ve sistemde ani kapanmaya yol açar.
b) Fakat aktif çekvalfli sistemlerde kapatma komutu kontrolörüne [5] gi­ der ve bu ünite, kontrol vanasının selenoidini elektriklendirir.
c) Selenoid, vana üst haznesini basınçlandırır ve vananın yavaş bir şekil­ de kapanmasını sağlar.
d) İndikatör çubuğu [6] aşağı inerek limit switch’i [7] aktive eder.
e) Limit switch, kontrolöre pompayı kapatması için sinyal gönderir ve sistemin aniden kapanmasını önler.
f) Sistem parametreleri normal koşullara döndüğünde, kontrolör selenoidin elektriğini keser ve limit switchi bir sonraki komut için sıfırlar.

3. Elektrik kesilmesi halinde:
a) Giriş basıncı düşerek, diyafram [8] ile klapenin [9] dengelenmesini sağlar.
b) Yay [10], klapeyi aşağı yönde iter ve akış yön değiştirmeden vanayı kapatır.
c) Çekvalf [11], çıkış basıncının üst hazneye girmesini sağlarken, diğer çekvalf [12] basıncı üst haznede hapseder. Böylece vana, bir sonraki durum için sıfırlanmış olur.

UYGULAMA
Şebeke Talebinin Yüksek Olduğu Durumlar
Şebekede oluşan talep, pompa debisinin üzerinde ise:
• Boş hattın doldurulması durumunda
• Kullanıcıların fazla tüketim yapması durumunda
• Pompa basma özelliği (Hm) şebeke sürtünmesinden çok daha fazla olduğu durumlarda pompaya aşırı yük binmesi ve sistemde kavitasyon zararlarının oluşması oldukça muhtemeldir.
Bu Model, Pompa Kontrol Vanasına basınç sabitleme özelliği eklenerek oluşturulur. Ürün, pompanın hidrolik (Q-Hm) değerleri içerisinde çalışmasını ve dolayısıyla pompa ve sistemin korunmasını sağlar.

TELSİZ KUMANDA SİSTEMİ
• Pompanın depo seviyesine göre otomatik olarak devreye girmesini ve devreden çıkmasını sağlar.
• Alarm sistemlerinde, her türlü ölçüm, kumanda sistemleri ile fab­ rikalarda iç denetim ve otomasyon sistemlerinde kullanılır.
• Kullanılan pompa kontrol vanası vasıtasıyla, pompalar devreye girerken ve devreden çıkarken kesinlikle sistemde darbe yaratılmaz.
• Depo ile pompa arasına sinyal hattı çekme zorunluluğu ortadan kalkar.
• Özel kod ve frekanslar ile kesin olarak karışmalardan korunmuştur. 30 km’ye kadar sağlıklı görev yapar.
• Montaj ve işletme son derece kolaydır. Eleman ve işletme masrafını ortadan kaldırır.
• T.C. Ulaştırma Bakanlığı ve Telsiz Genel Müdürlüğü müsaadelidir.
• 220 Volt AC enerji ile beslenir ve kontrol panoları 24 Volt DC enerji ile çalışır. Her türlü otomasyon sistemine fazla maliyet gerek duymaksızın kolayca adapte edilir.

Çift Hazneli Kontrol Vanaları Teknik Detaylar
Çift ve Tek Hazneli Kontrol Vanalarının Basınç Kayıp Eğrileri

Hız Kontrollü Çekvalfleri, tek bir ana fonksiyon ger­ çekleştirmek için tasarlanmıştır:
• Açma ve kapama hız kontrolü sayesinde sistemde oluşabilecek basınç darbelerini önlemek

ÖZELLİKLER
• Şebeke basıncı ile çalışmakta olup harici enerjiye ihtiyaç duymazlar.
• Aktüatör sayesinde vanayı hattan sökmeden kolaylıkla bakım yapı­labilir.
• Y gövde tasarımı sayesinde akışı fazla etkilemez ve düşük basınç ka­yıplarına sahiptir.
• Yatay veya dikey konumlarda monte edilebilir.
• Farklı açma ve kapama hızlarına ayarlanabilir.

KULLANIM
Karmaşık şehir şebekelerinde, birden fazla bölge birden fazla kaynak tarafından besleniyor olabilir. Her bir bölge farklı ta­ leplere ve her bir kaynak farklı kapasiteye sahiptir. Böyle durumlarda, genellikle her bir kaynak belirli bir bölgeyi besler ve uzaktaki bir başka bölgeyi destekler.

Yukarıdaki sistemde A kaynağı, A bölgesini beslemekte ve uzaktaki bir başka bölgeyi desteklemektedir. B kaynağı ise B bölgesini beslemekte fakat bir başka bölgeyi destekleyecek kapasiteye sahip değildir.

Bu iki bölge arasına monte edilen çekvalf, A kaynağından B kaynağına akışı sağlarken, B kaynağından A kaynağına olan akışa engel olur.

ÇALIŞMA PRENSİBİ

Standart çekvalfler, debinin yüksek olduğu durumlarda çok hızlı bir şekilde açılıp kapanırlar ve bu nedenle, sistemde darbe oluşturma olasılıkları oldukça yüksektir.Hız Kontrollü Çekvalfler, böyle bir durumun oluşmasına engel olur. Ürün, vana diferansiyel basıncını klapeye ve üst kontrol haznesine aynı anda uygulayarak çekvalfin açma ve kapama hızını kontrol eder ve darbe oluşumunu engeller. Vananın alt kontrol haznesi giriş basıncına, üst kontrol haznesi ise çıkış basıncına bağlıdır ve çekvalfte yastık görevi görülmesini sağlar. Üst kontrol haznesi ile vana çıkışı arasındaki bağlantıda tek yönlü iğneli vanalar bulunmakta olup, bu vanalar çekvalfin açma ve kapama hızının kontrol edilmesini sağlar. Su akışında bir yön değişimi yaşandığında, klape yayı ve vana üzerindeki diferansiyel basınç devreye girerek vananın yavaşça kapanmasına neden olur. Bu da sistemde darbe oluşmasını engeller. Ürün, klapenin özellikle kapanma hareketinin sonunda daha dengeli hareket etmesi için V-Port opsiyonu ile kullanıcılara sunulabilir.

Pompa Çekvalfi

Çift Hazneli Kontrol Vanaları Teknik Detaylar
Çift ve Tek Hazneli Kontrol Vanalarının Basınç Kayıp Eğrileri

Yatay Flatörlü Kontrol Vanaları, değişken debiye bakmaksızın depo seviyesini sabit bir değerde tutar. Ürün, hidrolik kontrol vanaları ile mekanik flatörlü vanaların özelliklerini tek bir vanada birleştirir. Flatör ile vanayı birbirinden sökmek ve takmak oldukça kolaydır. Bu sayede mekanik flatörlü vanalarda oluşan bakım ve montaj sorunları bu Modelide bulunmaz. Flatör ile vanayı birbirinden ayırarak farklı noktalara monte etmek, kullanıcılar için büyük kolaylık sağlar.

• Depo dolumu
– Küçük hacimli depolar
– Geniş yüzey alanına sahip depolar

ÖZELLİKLER
• Şebeke basıncı ile çalışmakta olup harici enerjiye ihtiyaç duy­mazlar.
• Hareketli hidrolik flatöre sahiptir.
• Vana ve flatöre kolay erişim sağlar.
• Aktüatör sayesinde vanayı hattan sökmeden kolaylıkla bakım yapılabilir.
• Darbesiz vana tepkisine ve korumalı diyaframa sahiptir.
• Y gövde tasarımı sayesinde akışı fazla etkilemez ve düşük ba­sınç kayıplarına sahiptir.
• Opsiyonel V-port klape ile düşük debilerde bile kararlı şekilde çalışır.
• Kolaylıkla hidrolik özellik eklenebilir durumdadır.

Ekstra Özellikler
• Basınç Sabitleyici
• Debi Kontrol
• Acil Durum Elektriksel Flatör
• Modülasyon Dikey Flatörü
• Elektronik Dikey Seviye Kontrol ve Basınç Sabitleme
• Ayaklı Depo Seviye Kontrol

ÇALIŞMA PRENSİBİ
1. Depo su seviyesi, vana ayar değerinin üzerine yükseliyor:
a) İğneli Vana [1], vana girişinden vana üst haznesine [2] su girişini sağlar.
b) Flatör [3], flatör pilot koluna [4] bağlıdır ve flatörün pozis­yonu, vana seviye ayar değerini belirler.
c) Flatör yükselerek flatör pilotunun [5] devreye girmesine ve vana üst haznesinde basınç birikmesine yol açar.
d) Klape kapanarak depo dolumunu durdurur.

2. Depo su seviyesi, vana ayar değerinin altına iniyor:
a) Flatör düşerek, flatör pilotunun devreye girmesine ve vana üst haznesindeki basıncın tahliye edilmesine yol açar.
b) Vana açılarak depo dolumunu başlatıyor.
c) İğneli vana, kontrol vanasının kapanma hızını kontrol eder.
d) Küresel vana [6], kontrol vanasının manüel olarak kapatıl­masını sağlar.

UYGULAMA
Yüksek Katlı Binalarda Seviye Kontrol Sistemleri
Yüksek katlı binalar için tasarlanan su şebekeleri, oldukça farklı ihtiyaçlar gerektirebilir:
• Genellikle binaya su pompalayan tek bir hat vardır ve suyun kesilmesi kabul edileme­yecek bir durumdur.
• Depo taşması, oldukça tehlikeli ve maliyetli olabilir.
• Depolar genellikle prestijli konut veya ofislerin yakınında bulunmaktadır ve sistemin oluşturacağı gürültü ve bakım aktiviteleri hoş karşılanmamaktadır.
• Binada bulunan kullanıcıların çoğu tamamen depodaki suya bağımlıdır: İçme suyu, yangın suyu, klima sistemi, tuvalet suyu vb.
• Üst katlardaki kullanıcılar ve yangın koruma sistemi için basınç bulundurulmalı ve depo dolumu esnasında basınç düşmemelidir.
• Depo sistemleri maksimum (acil durum) tüketimine uygun yapılmakta olup, gerçek tüketim değerinden çok daha düşük olduğundan, depo su seviyesinde çok sınırlı bir değişim yaşanmaktadır.

Bu modelinin özellikleri sayesinde yukarıda belirtilen ihtiyaçların hepsi karşılanabilmektedir.
A : Yüksek kat basınç düşürücü sistemi
B : Alçak kat basınç düşürücü sistemi
C : Bodrum rezervuar seviye kontrol sistemi D : Çatı rezervuarı seviye kontrol sistemi
E : İçme suyu pompalama sistemi
F : Yangın koruma pompalama sistemi
G : Yüksek kat pompalama sistemi

Çatı Katı Depoları
Çatı katında bulunan depolarda su seviyesi, binanın bodrumunda bulunan pompaların elektriksel kontrolü ile yapılır. Bu tarz sistemlerde, depo taşmasının yaratacağı sorunlar oldukça maliyetli olacağından, sisteme hidrolik koruma eklenmesi tavsiye edilir.
Açık halde iken sisteme minimum etki yapar. Kapatıldığında ise tam sızdırmazlık sağlar. Üst katlardaki kullanıcıları veya yangın koruma sistemini öncelikli konuma getirmek ve basıncın düşmesi engellenmek isteniliyorsa, bu modelin girişine Basınç Sabitleme Vanası monte edilmesi tavsiye edilir.

Bodrum Katı Depoları
Bodrum katında bulunan depolar, kullanıcıya farklı zorluklar oluşturabilir:
• Su kesilmesi kabul edilemez.
• Depo taşması, maliyetli ekipmanlara zarar verebilir.
• Gürültü seviyesi düşük tutulmalıdır.
• Şehir şebekesindeki basınç düşük olabilir.
Modelimiz, tüm bu zorlukların üstesinden gelebilir.

Bu Modelinin yanında sisteme aşağıdaki ürünlerin de monte edilmesini tavsiye eder:
[1 ] Pislik Tutucu: Pisliklerin sisteme girerek vanayı etkisiz hale getirmesine engel olur.
[2] 730-65 Basınç Sabitleme Vanası: Aşağı katlarda bulunan tüketicilerin kullandığı basıncın, şebeke basıncının altına düşmesini önler ve elektriksel koruma sağlar.
[3] 750-66-B Paralel Hat Vanası: Su girişinin kesintisiz olmasını sağlar.
[4] Flatör Montajı: Tank dışına montajı olanaklı kılar.