TurkishEnglishRussianArabic

POMPA KONTROL ve BASINÇ SABİTLEME VANALARI (AKTİF ÇEKVALF)

Çift Hazneli Kontrol Vanaları Teknik Detaylar
Çift ve Tek Hazneli Kontrol Vanalarının Basınç Kayıp Eğrileri

Pompa Kontrol & Basınç Sabitleme Vanaları, pompa başlatma ve kapatma sonucu oluşan ani debi değişimlerini önleyerek pompa, boru hattı ve diğer sistem elemanlarını korur. “Aktif Çekvalf” özelliği ise, darbenin oluşturacağı zararları önlemek yerine, şebekede darbe oluşumunu önleyen bir özelliktir. Ayrıca ürün, değişken debiye bakmaksızın minimum pompa çıkış basıncını sabit tutar.

• Pompa açma ve kapama etkilerini önler:
– Tek sabit hızlı pompa
– Sabit hızlı pompa grubu (ekleme ve değiştirme) – Değişken hızlı pompa grubu (ekleme)
• Pompaya aşırı yük binmesi ve kavitasyon sorununu önleme
• Boru hattını kontrollü bir şekilde doldurma

ÖZELLİKLER
• Şebeke basıncı ile çalışmakta olup harici enerjiye ihtiyaç duymazlar.
• Selenoid kontrollü olup düşük enerji tüketirler ve oldukça az kab­loya ihtiyaç duyarlar.
• Yaylı çekvalf olarak da kullanılabilirler.
• Aktüatör sayesinde vanayı hattan sökmeden kolaylıkla bakım yapı­labilir.
• Darbesiz vana tepkisine ve korumalı diyaframa sahiptir.
• Y gövde tasarımı sayesinde akışı fazla etkilemez ve düşük basınç ka­yıplarına sahiptir.
• Opsiyonel V-port klape ile düşük debilerde bile sabit bir şekilde çalışır.
• Kolaylıkla hidrolik özellik eklenebilir durumdadır.

Ekstra Özellikler
• Pompa Diferansiyel Basınç Sabitleme
• Elektronik Kontrol
• Basınç Sabitleyici ve Basınç Düşürücü

ÇALIŞMA PRENSİBİ
1. Pompa, kullanıcı tarafından çalıştırılır:
a) İğneli Vana [1], vana girişinden vana üst haznesine [2] su girişini sağlar.
b) Giriş basıncı artarak klapeye yukarı yönde kuvvet uygular.
c) Vana üst haznesinde bulunan basınç, pilot [3] ve solenoidden [4] va­
na çıkışına tahliye edilerek kontrol vanasının yavaşça açılmasına yol açar.
d) Pompa çıkış basıncı, pilot ayar değerinin altına indiğinde, pilot dev­reye girerek kontrol vanasının kapanmasına ve basıncın pilot değe­rine sabitlenmesine neden olur.

2. Pompa, kullanıcı tarafından kapatılır:
a) Standart bir çekvalf kullanılan sistemlerde, kapatma komutu direkt olarak pompaya gider ve sistemde ani kapanmaya yol açar.
b) Fakat aktif çekvalfli sistemlerde kapatma komutu kontrolörüne [5] gi­ der ve bu ünite, kontrol vanasının selenoidini elektriklendirir.
c) Selenoid, vana üst haznesini basınçlandırır ve vananın yavaş bir şekil­ de kapanmasını sağlar.
d) İndikatör çubuğu [6] aşağı inerek limit switch’i [7] aktive eder.
e) Limit switch, kontrolöre pompayı kapatması için sinyal gönderir ve sistemin aniden kapanmasını önler.
f) Sistem parametreleri normal koşullara döndüğünde, kontrolör selenoidin elektriğini keser ve limit switchi bir sonraki komut için sıfırlar.

3. Elektrik kesilmesi halinde:
a) Giriş basıncı düşerek, diyafram [8] ile klapenin [9] dengelenmesini sağlar.
b) Yay [10], klapeyi aşağı yönde iter ve akış yön değiştirmeden vanayı kapatır.
c) Çekvalf [11], çıkış basıncının üst hazneye girmesini sağlarken, diğer çekvalf [12] basıncı üst haznede hapseder. Böylece vana, bir sonraki durum için sıfırlanmış olur.

UYGULAMA
Şebeke Talebinin Yüksek Olduğu Durumlar
Şebekede oluşan talep, pompa debisinin üzerinde ise:
• Boş hattın doldurulması durumunda
• Kullanıcıların fazla tüketim yapması durumunda
• Pompa basma özelliği (Hm) şebeke sürtünmesinden çok daha fazla olduğu durumlarda pompaya aşırı yük binmesi ve sistemde kavitasyon zararlarının oluşması oldukça muhtemeldir.
Bu Model, Pompa Kontrol Vanasına basınç sabitleme özelliği eklenerek oluşturulur. Ürün, pompanın hidrolik (Q-Hm) değerleri içerisinde çalışmasını ve dolayısıyla pompa ve sistemin korunmasını sağlar.

TELSİZ KUMANDA SİSTEMİ
• Pompanın depo seviyesine göre otomatik olarak devreye girmesini ve devreden çıkmasını sağlar.
• Alarm sistemlerinde, her türlü ölçüm, kumanda sistemleri ile fab­ rikalarda iç denetim ve otomasyon sistemlerinde kullanılır.
• Kullanılan pompa kontrol vanası vasıtasıyla, pompalar devreye girerken ve devreden çıkarken kesinlikle sistemde darbe yaratılmaz.
• Depo ile pompa arasına sinyal hattı çekme zorunluluğu ortadan kalkar.
• Özel kod ve frekanslar ile kesin olarak karışmalardan korunmuştur. 30 km’ye kadar sağlıklı görev yapar.
• Montaj ve işletme son derece kolaydır. Eleman ve işletme masrafını ortadan kaldırır.
• T.C. Ulaştırma Bakanlığı ve Telsiz Genel Müdürlüğü müsaadelidir.
• 220 Volt AC enerji ile beslenir ve kontrol panoları 24 Volt DC enerji ile çalışır. Her türlü otomasyon sistemine fazla maliyet gerek duymaksızın kolayca adapte edilir.