TurkishEnglishRussianArabic

İĞNELİ (PLUNGER) VANALAR

İğneli Vanaları, tahrik mekanizmasının kumanda ettiği bir krank mekanizmasına bağlı klapenin, eksenel olarak hareket etmesi ile açma/kapatma yapar.

Vana, tam açık durumdayken aerodinamik bir yapıya bürünür ve vana üzerindeki basınç kaybını minimuma indirgeyerek debi kapasitesini maksimuma ulaştırır.

Klape, gövde üzerindeki minimum sürtünme yaratan silindir (klape) rayları tarafından yataklanır ve böylelikle dengeli bir hareket sağlanır.

• Yüksek diferansiyel basınca maruz kalan noktalarda izolasyon olanağı
• Uzun ömürlü çalışma
• Yarı açık konumlarda kavitasyona maruz kalmadan çalıştırabilme olanağı

ÖZELLİKLER
• Küçük bir silindir (klape) hareketinde dahi ince ayar yapmaya elverişlidir.
• Sistem basıncından bağımsız çalışan klapeye sahiptir ve böylelikle büyük çaplarda dahi çok düşük tork değerlerine ihtiyaç duyar.
• Hidrolik olarak kritik bir noktada bulunmayan değiştirilebilir sızdırmazlık contası sayesinde uzun ömürlü sızdırmazlık mekanizmasına sahiptir.
• Yekpare gövde tasarımından dolayı vana gövdesinde herhangi bir bağlantı elemanı bulunmaz ve bu sayede olası gövde sızdırmazlık sorunlarının önüne geçilir.
• Lineer gövde tasarımı sayesinde doğrusal akışa ve düşük basınç kayıplarına sahiptir.
• L boyları sürgülü vana standartlarına uygundur, bu sayede kolaylıkla standart izolasyon vanalarının yerine kullanılabilir.

ÇALIŞMA PRENSİBİ

Tam Açık Pozisyon
Tahrik mekanizmasının kumanda ettiği bir krank mekanizmasına bağlı klapenin, eksenel olarak hareket etmesi ile açma/kapatma yapar. Vana, tam açık durumdayken aerodinamik bir yapıya bürünür ve vana üzerindeki basınç kaybını minimuma indirgeyerek debi kapasitesini maksimuma ulaştırır.
Modülasyon
Klape, gövde üzerindeki minimum sürtünme yaratan silindir (klape) rayları tarafından yataklanır ve böylelikle dengeli bir hareket sağlanır. Tahrik mekanizmasının döndürdüğü mil, iç gövdedeki krank mekanizmasını harekete geçirir ve krank mekanizması klapeyi eksenel yönde hareket ettirerek vana açıklığının değişmesini sağlar.
Kapalı Pozisyon
Vana tam kapalıyken, özel sızdırmazlık mekanizması sayesinde tam sızdırmazlık sağlanır. Sistem basıncından bağımsız çalışan klape ve özel dişli kutusu sayesinde büyük çaplarda dahi ihtiyaç duyulan tork değeri oldukça düşüktür.

UYGULAMA
Yüksek Diferansiyel Basınçta Çalışmaya Uygun İzolasyon Vanası
Özellikle şebeke tahliye noktaları gibi yüksek basınç farkına maruz kalan noktalarda, sürgülü ve kelebek vanalar kısa bir sürede hasar görmektedir. Bunun nedeni, standart izolasyon vanalarında klapenin, basıncın etkisiyle çok yüksek kuvvetlere maruz kalması ve bu kuvvetin vana çalışma mekanizmalarına hasar vermesidir. Bunun yanında, oluşan kuvvet, klapeyi ileri yönde hareket ettirmekte ve sürtünmeyi arttırarak uygulanması gereken tork değerlerini yükseltmektedir. Özellikle kelebek vanaların son %10 açıklık oranlarında tork değerleri çok yüksek mertebelere ulaşmaktadır. İğneli Vana tasarımında ise klape silindirik bir yapıda olduğu için klapeye etkiyen şebeke basınç kuvveti her yönden eşit miktarda etkir ve birbirini sıfırlar. Böylelikle klape, tüm açıklık oranlarında şebeke basıncından bağımsızdır. Dolayısı ile İğneli Vana yüksek diferansiyel basınca maruz kalsa dahi oluşan tork değeri, boş bir boru hattında çalıştırılırken oluşan tork değeri ile aynıdır.

Bu özelliğinin yanı sıra, klape su akışı ile aynı yönde hareket ettiği için basınç, vana mekanizmasına hasar vermez ve güvenilir çalışma sağlanır.

• Sistemdeki talep ve giriş/çıkış basıncındaki değişimlere bakmaksızın basınç düşürme/sabitleme
• Farklı basınç bölgelerini önem sırasına göre sıralama ve ayırma • Şebekeyi aşırı basınçlardan koruma
• Debi ve su kaçaklarının azaltılması
• Kavitasyonun zararlı etkilerinden korunma
• Vana açma ve kapatma gürültüsünün azaltılması
• Boru patlamalarını engelleme
• Şebeke bakım maliyetlerinin azaltılması

ÖZELLİKLER
• Elektrik aktüatörüne bağlı bir sensor (basınç transmitörü) ile çalışır.
• Tüm klape pozisyonlarında dairesel bir kesit oluşturarak kavitasyonsuz regülasyon olanağı sağlar, titreşimsiz ve oldukça sessiz çalışır. Bu nedenle yüksek basınç kırım oranına haizdir.
•Lineer gövde tasarımı sayesinde doğrusal akışa ve düşük basınç kayıplarına sahiptir.
• Opsiyonel kavitasyon kafesi veya yivli silindir klape ile düşük debilerde bile kararlı şekilde çalışır.
• Hidrolik devreleri bulunmadığı için yüksek partikül direnci vardır.

UYGULAMA
Basınç Düşürücü Vana
İğneli Vanalarında, klape hareketi tüm konumlarda dairesel bir geçiş sağlamaktadır. Bu nedenle kavitasyon direnci çok yüksektir. Ürünün tasarımından ötürü kavitasyon kabarcıkları her zaman boru hattının orta noktasında patlar ve bu nedenle gövde yüzeyine herhangi bir hasar vermez. Ayrıca iç aksamlar paslanmaz çelikten imal edildiği için kavitasyon hasarı düşüktür. Bu nedenden ötürü çok düşük titreşim ve gürültü oluşturur. İğneli Vanalar, standart basınç düşürücülere nazaran yüksek basınç kırım olanağına sahiptir. Elektrik aktüatörü sayesinde klape açıklık oranı hassas bir şekilde ayarlanabilir. Dolayısı ile hassas ve sabit basınç regülasyonu yapmaya olanak tanır. Özellikle şehir şebekeleri için basınç düşürme istasyonları ve su kaçaklarını önlemek açısından basınç yönetimi amaçlı yaygın olarak kullanılırlar.

Basınç Sabitleme/Relief Vanası
İğneli Vanalar, basınç transmitöründen aldığı sinyale bağlı olarak elektrik aktüatörü vasıtası ile regülasyon yapmaktadırlar. Giriş basıncını hisseden İğneli Vanalar, çıkış basıncı ve debiden bağımsız olarak giriş basıncını kullanıcının ayarladığı bir değerde sabit tutar. Giriş basıncı bu değeri geçtiğinde vana açılarak fazla basıncı ikincil bir bölgeye tahliye eder. Basınç bu değerin altına indiğinde ise vana otomatik olarak kapanarak giriş basıncını arzu edilen değerde korur. Bu özelliğinden ötürü İğneli Vanalar özellikle cazibeli sistemlerde üst kottaki tüketicilerin korunmasında, boru hattı boşalmalarının önüne geçilmesinde veya pompa istasyonlarında pompaya aşırı yük binmesinin önlenmesinde ve minimum pompa debisinin korunmasında kullanılır.

• Sistemdeki talep ve giriş basıncındaki değişimlere bakmaksızın basınç düşürme
• Kavitasyonun zararlı etkilerinden korunma
• Sfero döküm gövde malzemesi sayesinde galvanik korozyon sorununu minimuma indirme
• Çıkışına boru bağlantısı yapabilme olanağı sayesinde vanayı korunaklı bir sanat yapısı içerisine alabilme ve kolay bakım olanağı
• Çıkışına boru bağlantısı yapabilme olanağı sayesinde vanaya etkiyen diferansiyel basıncı minimuma indirerek titreşim ve gürültü sorununun azaltılması

ÖZELLİKLER
• Elektrik aktüatörüne bağlı bir sensor (basınç transmitörü) ile çalışır.
• Tüm klape pozisyonlarında dairesel bir kesit oluşturarak kavitasyonsuz regülasyon olanağı sağlar, titreşimsiz ve oldukça sessiz çalışır. Bu nedenle yüksek basınç kırım oranına haizdir.
• Lineer gövde tasarımı sayesinde doğrusal akışa ve düşük basınç kayıplarına sahiptir.
• Opsiyonel kavitasyon kafesi veya yivli silindir klape ile düşük debilerde bile kararlı şekilde çalışır.
• Hidrolik devreleri bulunmadığı için yüksek partikül direnci vardır.

UYGULAMA
Enerji Kırıcı Vana

Elektrik Aktüatörlü olarak çalışan İğneli Vanalar, baraj çıkışlarında basıncı düşürerek atmosfere tahliye amaçlı kullanılırlar. Yüksek kavitasyon direnci sayesinde İğneli Vanalar, bu noktalarda basınç kırım oranı yüksek olduğu için kullanımı çok uygun bir seçenektir. İğneli Vanaların, çift tarafında flanş olacak şekildeki gövde yapısı sayesinde vana çıkışına boru hattı bağlanabilmektedir. Bu özelliği sayesinde kullanıcılara diğer Enerji Kırıcı Vanalara oranla ciddi avantajlar sağlar. Bu avantajlardan birisi de vana çıkışından su seviyesinin alt noktasına tahliye yapılabilmesidir. Bu sayede suyun statik basıncını kullanarak vanaya etkiyen diferansiyel basınç azaltılır ve titreşim, kavitasyon gibi sıkıntıların önüne geçilir. Bu duruma rağmen yüksek diferansiyel basınca maruz kalan vanalarda; kavitasyon kafesi, yivli silindir gibi pek çok özel klape alternatifi bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, vana çıkışına özel havalandırma boruları yapılarak kavitasyon oluşumu önlenir. Çıkışına boru bağlantısı yapılabilmesi nedeniyle İğneli Vanalar, bir sanat yapısı içerisinde korunabilir ve böylelikle de ileriki yıllarda kolay bakım olanağı sağlanır ve özellikle soğuk bölgelerde don riskinin oluşması gibi sert dış koşulların vanaya olan etkilerinin önüne geçilir.

Tamamen Sfero Döküm gövde malzemesi sayesinde İğneli Vanalar, çelik konstrüksiyon vanalarda sıklıkla yaşanan galvanik korozyon vb. sorunların önüne geçer.

• Ani basınç yükselmelerini önleme
• Sistemde arıza olduğunu belirtme
• Sistem bakım maliyetlerini azaltma
• Boru patlaması durumunda otomatik kapanma ve su taşmalarını önleme

ÖZELLİKLER
• Elektrik aktüatör gerektirmez ve şebeke basıncından bağımsız olarak yağ basıncı ile çalışır.
• Küçük sanat yapılarında kullanıma uygun, kompakt yapısı vardır.
• Lineer gövde tasarımı sayesinde doğrusal akışa ve düşük basınç kayıplarına sahiptir.
• Su şebekesinden bağımsız çalışan mekanizması sayesinde yüksek partikül direnci vardır.
• Hidrolik olarak kritik bir noktada bulunmayan değiştirilebilir sızdırmazlık contası sayesinde uzun ömürlü sızdırmazlık mekanizmasına sahiptir.
• Hızlı tepki ile anında koruma olanağı sağlar.
• Açılma / kapanma hızı ayarlanabilir.

UYGULAMA
Hızlı Tahliye (Relief ) Vanası & Türbin By-pass Vanası
İğneli Vanalar, su irsale hatlarında boru hatlarını korumak için kullanılmakla birlikte, yaygın olarak HES’lerde türbin by-pass vanası olarak da kullanılmaktadır. Barajlarda, türbinin çalıştırılmayacağı ancak barajın tahliye edilmesi gerektiği durumlarda veya ani basınç yükselmelerinde, bir sensör veya otomasyon isteminden gelecek komut, hidrolik devre üzerindeki solenoidi çalıştırır ve anında karşı ağırlık düşerek vanayı açarak sistemdeki basıncı tahliye eder. Vananın açılma ve kapanma hızlı, sistem üzerinden kontrol edilebilmekte, aynı zamanda sistem üzerine takılabilen opsiyonel limit switchlerle alarm sinyali alınabilmektedir. Vanayı tekrar kapatmak için otomasyon sisteminden, vana üzerindeki hidrofora sinyal gönderilir ve vana yavaş bir şekilde kapanır. Acil durumlarda vanayı manüel kapatmak için devre üzerindeki el pompası da kullanılabilir.

 

Türbin By-pass Vanaları, hızlı açılma şeklinde talep ediliyorsa Hidrolik Aktüatörlü, yavaş açılma ve regülasyon amaçlı talep ediliyorsa Elektrik Aktüatörlü olarak talep edilmelidir.

Boru Patlama Vanası

İğneli Vanalar, karşı ağırlık ve hidrolik devre ile çalışır. Herhangi bir boru patlaması yaşandığında, bir sensor veya otomasyon sisteminden gelecek komut, hidrolik devre üzerindeki solenoidi çalıştırır ve anında karşı ağırlık düşerek vanayı kapatır. Bu sayede boru patlaması sonucu oluşacak sel durumu önlenmiş olur. Ayrıca depo çıkışlarına yerleştirilen Vanalar, patlama anında depo boşalmasının önüne geçer. Oldukça düşük basınç kaybına sahip İğneli Vanaların, tam açık konumda sistem basıncına etkisi düşüktür. Vanayı tekrar açmak için otomasyon sisteminden sistem üzerindeki hidrofora sinyal gönderilir ve vana yavaş bir şekilde açılır. Acil durumlarda vanayı manüel açmak içindevre üzerindeki el pompası da kullanılabilir.

• Ani pompa açılma ve kapanma etkilerini önler:
– Tek sabit hızlı pompa
– Sabit hızlı pompa grubu (ekleme ve değiştirme) -Değişken hızlı pompa grubu (ekleme)

ÖZELLİKLER
• Elektrik aktüatör gerektirmez ve şebeke basıncından bağımsız olarak yağ basıncı ile çalışır.
• Elektrik kesintisi durumunda vana hidrolik frenli şekilde kapanarak çekvalf işlevi görür.
• Küçük pompa odalarında kullanıma uygun, kompakt yapısı vardır.
• Lineer gövde tasarımı sayesinde doğrusal akışa ve düşük basınç kayıplarına sahiptir.
• Su şebekesinden bağımsız çalışma mekanizması sayesinde yüksek partikül direnci vardır.
• Hidrolik olarak kritik bir noktada bulunmayan değiştirilebilir sızdırmazlık contası sayesinde uzun ömürlü sızdırmazlık mekanizmasına sahiptir.
• Devre üzerindeki kısma valfleri ile açma/kapatma hız kontrolü yapılabilir.

UYGULAMA
Pompa Kontrol Vanası

Pompa çıkışlarında uygulanan İğneli Vanalar, pompa elektronik kontrol ünitesi ile karşı ağırlık ve hidrolik devre ile çalışır. Pompa ile koordineli hareket eden vana, pompa devreye girerken ve çıkarken, yavaşça hareket ederek darbe oluşumunu önler. Elektrik kesildiğinde, karşı ağırlık düşer ve çekvalf görevini yerine getirir. İğneli Vanalar, aşağıdaki durumların oluşmasına yol açar:
• Darbenin oluşturucağı zararları önlemek yerine, darbe oluşumunun önlenmesi
• Darbesiz pompa açma ve kapama yapılması
• Çalışan pompaları değiştirirken darbe oluşmasının önlenmesi
• Değişken hızlı pompayı geciktirerek sabit hızlı ilave pompanın açılıp kapanmasına tepki vermesini sağlaması

• Depo dolumları:
-Düşük giriş basıncına sahip depolar
-Düşük gürültü talep eden projeler
-Enerji maliyetinin önemli olduğu uygulamalar -Su kalitesinin düşük olduğu sistemler
• Depo çıkışı:
-Şebekeye su aktarımı -Atıksu temizleme sistemleri

ÖZELLİKLER
• Klape mekanizması şebeke basıncından bağımsız çalıştığı için çok düşük giriş basınçlarında dahi çalışabilir.
• Tüm klape pozisyonlarında dairesel bir kesit oluşturarak kavitasyonsuz regülasyon olanağı sağlar, titreşimsiz ve oldukça sessiz çalışır.
• Lineer gövde tasarımı sayesinde doğrusal akışa ve düşük basınç kayıplarına sahiptir.
• Doğrusal akış nedeniyle yüksek kv debi kapasitesine haizdir.
• Hidrolik devreleri bulunmadığı için yüksek partikül direnci vardır.
• Küçük bir silindir (klape) hareketinde dahi ince ayar yapmaya elverişlidir.
UYGULAMA
Elektrik Aktüatörlü Seviye Kontrol Vanası

İğneli Vana, elektronik seviye sensoru ve elektrik aktüatör ile çalışmaktadır. Sensorden gelen seviye sinyaline bağlı olarak açma yapan iğneli vana, yarı açık konumda tek bir seviyeyi koruyacak şekilde modülasyon tipinde kullanılabileceği gibi, üst ve alt seviye belirlenmiş olarak on-off tipte de kullanılabilir. Özellikle giriş basıncının yüksek olduğu uygulamalarda, yüksek kavitasyon direncinden ötürü kullanıma uygundur. Ayrıca, diğer seviye kontrol vanası çeşitlerine göre daha sessiz ve titreşimsiz çalışma sağlar.

Flatörlü Seviye Kontrol Vanası

Elektrik bağlantısının olmadığı uygulamalarda, İğneli Vana, seviye kontrolü için uygun bir seçimdir. Klapeye bağlı karşı ağırlık ve flatör mekanizması sayesinde İğneli Vana, tek bir seviyeyi koruyacak şekilde tasarlanmıştır. Seviye düştüğünde alçalan flatör, karşı ağırlık mekanizmasına bağlı klapeyi açmakta, seviye yükseldiğinde ise klapeyi kapatmaktadır. Seviyenin düşüklüğüne bağlı olarak klapenin açıklık oranı artmakta, böylelikle hızlı dolup yaparak, seviyenin ayarlanan noktaya yaklaşmasıyla dolum hızının düşmesi ve yavaş kapanma gerçekleşmektedir. Böylelikle vananın ani tepki vermesi önlenmekte ve darbesiz açılma/kapanma gerçekleştirilmektedir.

Yüksek basınç farklarına maruz kalan standart klapeye sahip iğneli vanalar, kısa bir süre sonra kavitasyon hasarına maruz kalır. Ani enerji kırımı sonucu oluşan kavitasyon, vana gövdesine hasar vererek bir süre sonra vana performansını etkiler. Bu gibi yüksek basınç farklarına maruz kalan iğneli vana klapelerine, tamamen paslanmaz çelikten üretilen özel yivli silindir monte edilerek kavitasyonun etkileri azaltılır. Vanadan çıkan su, silindirin yivlerinden çizgiler halinde dağılarak yüksek hızlarda mikro-jetler oluşturur. Yüksek hızlardaki bu çizgiler daha sonra borunun ortasına atılır ve birbiri ile çarpışan mikro-jetler küçük patlamalar halinde kavitasyon oluşturur. Kavitasyon, boru hattının ortasında oluştuğu için hiçbir şekilde gövdeye zarar vermez ve tekrar normal akışına geçerek boru hattında ilerlemeye devam eder. Yivli silindirin en büyük özelliklerinden birisi de, kavitasyon kafesine oranla orifislerin daha büyük olmasıdır. Böylelikle, partiküllü sularda da sorunsuz çalışır. Silindir üzerindeki yivlerin büyüklükleri ve adetleri, proje üzerinde yapılan bazı hesaplamalar sonucu belirlenir. Klape seçimi için lütfen fabrikamız ile temasa geçiniz.

Çıkış basıncının yeterli olmadığı durumlarda veya vana üzerindeki basınç farkının çok yüksek olduğu durumlarda, vana ve vana klapesini korumak için kavitasyon kafesi kullanılır. Özellikle maslak veya depo girişi gibi çıkış basıncının çok düşük olduğu bölgeler, kavitasyon riskinin yüksek olduğu noktalardır. Bu gibi uygulamalarda, standart klape üzerine paslanmaz çelikten üretilen kavitasyon kafesi monte edilir. Kavitasyon kafesi, üzerindeki delikler sayesinde akışı böler ve kavitasyonun boru ortasında oluşmasını sağlar. Bu sayede kavitasyon hasarı minimuma indirgenir. Kafes üzerindeki delik çap ve adetleri, projeye özel olarak hesaplanarak üretilir. Klape seçimi için lütfen fabrikamız ile temasa geçiniz.