TurkishEnglishRussianArabic

kontrol vanaları

Tek Hazneli Kontrol Vanaları Teknik Detaylar
Çift ve Tek Hazneli Kontrol Vanalarının Basınç Kayıp Eğrileri

Selenoid Kontrol Vanaları, tek bir fonksiyon gerçekleştirmek için tasarlanmıştır,
• Uzaktan Kumanda – Elektrik sinyali ile açma ve kapatma özelliği

ÖZELLİKLER
• Elektrik ile kontrol edilebilir ve uzaktan kumandalı sistemler için uygundur.
• Geliştirilmiş glob tasarımı sayesinde yüksek debi kapasitesine sa­hiptir.
• Şebeke basıncı ile çalışmaktadır.
• Tek parça diyafram ve klape grubu sayesinde, vanayı hattan sök­meden kolaylıkla bakım yapılabilir.
• Ekstra aksesuarlar ile kolaylıkla yeni özellikler eklenebilir yapıda­dır.
• Mükemmel dengelenmiş diyaframı sayesinde diyafram hasar­ları ve kararsız çalışmanın önüne geçilmiştir.

Selenoid Kontrol Vanaları, hidrolik prensiplerle çalışan ve diyafram aktüatörlü kontrol vanalarıdır. Ürün, bir ana vana ve kontrol amaçlı bir selenoidden oluşmaktadır. Selenoide gönderilen elektrik sinyalleri ile vana, tam açılma veya tam sızdırmaz kapanma sağlar. Bu özellik de vananın uzaktan kontrol edilebilmesine olanak tanır.

Tek Hazneli Kontrol Vanaları Teknik Detaylar
Çift ve Tek Hazneli Kontrol Vanalarının Basınç Kayıp Eğrileri

Basınç Düşürücü Vanalar, dört fonksiyon gerçek­ leştirmek için tasarlanmıştır,
• Sistemdeki talep ve giriş basıncındaki değişimlere bakmaksızın basınç düşürme
• Debi ve su kaçağı azaltılması
• Kavitasyona karşı koruma
• Basınç bölgeleri oluşturma

ÖZELLİKLER
• Geliştirilmiş glob tasarımı sayesinde yüksek debi kapasitesine sahiptir.
• Şebeke basıncı ile çalışmaktadır.
• Tek parça diyafram ve klape grubu sayesinde, vanayı hattan sök­meden kolaylıkla bakım yapılabilir.
• Ekstra aksesuarlar ile kolaylıkla yeni özellikler eklenebilir yapı­dadır.
• Mükemmel dengelenmiş diyaframı sayesinde diyafram hasar­ları ve kararsız çalışmanın önüne geçilmiştir.

Basınç Düşürücü Vanaları, hidrolik prensiplerle çalışan ve diyafram aktüatörlü kontrol vanalarıdır. Ürün, bir ana vana ve basınç değişimlerini hisseden bir pilottan oluşmaktadır. Şebekedeki değişken talebe ve giriş basıncına bakmaksızın Basınç Düşürücü Vanaları, yüksek giriş basıncını, kullanıcı tarafından ayarlanmış olan sabit çıkış basıncına düşürür.

Tek Hazneli Kontrol Vanaları Teknik Detaylar
Çift ve Tek Hazneli Kontrol Vanalarının Basınç Kayıp Eğrileri

Basınç Sabitleme / Relief Vanaları, yedi fonksiyon gerçekleştirmek için tasarlanmıştır;
• Değişken debi ve çıkış basıncına bakmaksızın minimum giriş ba­ sıncını sabitlemek veya maksimum ayar basıncı aşıldığında şebe­ kedeki aşırı basıncı tahliye etmek,
• Basınç bölgeleri sınıflandırması,
• Kontrollü şebeke dolumu,
• Boru hattının boşalmasını önleme,
• Kavitasyondan ve pompaya aşırı yük binmesinden korunma,
• Debinin pompa minimum debisinin altına düşmesini önleme,
• Aşrı basınca karşı koruma.

ÖZELLİKLER
• Geliştirilmiş glob tasarımı sayesinde yüksek debi kapasitesine sahiptir.
• Şebeke basıncı ile çalışmaktadır.
• Tek parça diyafram ve klape grubu sayesinde, vanayı hattan sökmeden kolaylıkla bakım yapılabilir.
• Mükemmel dengelenmiş diyaframı sayesinde diyafram hasar­ları ve kararsız çalışmanın önüne geçilmiştir.

Basınç Sabitleme / Relief Vanaları hidrolik prensiplerle çalışan ve diyafram aktüatörlü kontrol vanalarıdır. Ürün, bir ana vana ve basınç değişimlerini hisseden bir pilottan oluşmaktadır. Vana, şebekeye montaj şekline göre iki farklı amaç için kullanılabilir. Ana hatta monte edilen vana, şebekedeki değişken talebe ve çıkış basıncına bakmaksızın giriş basıncını sabit bir değerde tutar. Sirkülasyon hattına monte edilen vana ise, şebekedeki aşırı basıncı tekrar pompa emme rezervuarına tahliye eden bir relief vana olarak çalışır. Böylece kullanıcı, hiç su kay­ betmeden sabit bir pompa çıkış basıncı elde eder.

Tek Hazneli Kontrol Vanaları Teknik Detaylar
Çift ve Tek Hazneli Kontrol Vanalarının Basınç Kayıp Eğrileri

Hızlı Tahliye Vanaları, beş fonksiyon gerçekleştirmek için tasarlanmıştır;
• Maksimum ayar basıncı aşıldığında şebekedeki aşırı basıncı tahliye etmek
• Ani basınç yükselmelerini ortadan kaldırmak
• Sistemde arıza oluştuğunda, arıza olduğunu anında görebilmek
• Filtre sistemlerinde patlamaların önüne geçmek
• Şebeke bakım maliyetlerini azaltmak

ÖZELLİKLER
• Geliştirilmiş glob tasarımı sayesinde yüksek debi kapasitesine sa­hiptir.
• Şebeke basıncı ile çalışmaktadır.
• Tek parça diyafram ve klape grubu sayesinde, vanayı hattan sök­meden kolaylıkla bakım yapılabilir.
• Tam sızdırmazlık sağlar.
• Ayar değiştirmeden manüel test imkanı verir.
• Mükemmel dengelenmiş diyaframı sayesinde diyafram hasarları ve kararsız çalışmanın önüne geçilmiştir.

Hızlı Tahliye Vanaları, hidrolik prensiplerle çalışan ve diyafram aktüatörlü kontrol vanalarıdır. Ürün, bir ana vana ve basınç değişimlerini hisseden bir pilottan oluşmaktadır. Şebekede ani bir basınç yükselmesi olduğu durumda vana, tam açılarak aşırı basıncı sistemden tahliye eder. Basınç değerleri normal seviyelere indiğinde ise vana, tam sızdırmaz bir şekilde kapanır ve sistemin normal koşullarda çalışmasını sağlar.

Tek Hazneli Kontrol Vanaları Teknik Detaylar
Çift ve Tek Hazneli Kontrol Vanalarının Basınç Kayıp Eğrileri

Seviye Kontrol Vanaları, tek bir ana fonksiyon ger­ çekleştirmek için tasarlanmıştır,
• Depo (düşük hacimli ve geniş yüzey alanlı) dolumları

ÖZELLİKLER
• Geliştirilmiş glob tasarımı sayesinde yüksek debi kapasitesine sahiptir.
• Şebeke basıncı ile çalışmaktadır.
• Hareketli hidrolik flatöre sahiptir.
• Vana ve flatöre kolay erişim sağlar.
• Tek parça diyafram ve klape grubu sayesinde, vanayı hattan sökmeden kolaylıkla bakım yapılabilir.
• Kolaylıkla hidrolik özellik eklenebilir durumdadır.
• Mükemmel dengelenmiş diyaframı sayesinde diyafram hasar­ları ve kararsız çalışmanın önüne geçilmiştir.

Seviye Kontrol Vanaları hidrolik prensiplerle çalışan ve diyafram aktüatörlü kontrol vanalarıdır. Ürün, bir ana vana ve su seviyesi değişimlerini hisseden bir flatörden oluşmaktadır. Seviye Kontrol Vanaları, şebekedeki değişken talebe bakmaksızın depo su seviyesini sabit bir değerde tutar.

Tek Hazneli Kontrol Vanaları Teknik Detaylar
Çift ve Tek Hazneli Kontrol Vanalarının Basınç Kayıp Eğrileri

Debi Kontrol Vanaları, üç fonksiyon gerçekleştirmek için tasarlanmıştır,
• Tasarım spesifikasyonlarını güvence altına almak,
• Aşırı tüketimi limitlemek,
• Boru hattını kontrollü bir şekilde doldurmak.

ÖZELLİKLER
• Geliştirilmiş glob tasarımı sayesinde yüksek debi kapasite­sine sahiptir.
• Şebeke basıncı ile çalışmaktadır ve elektronik parça gerek­tirmez.
• Debi düzenleyicisine ihtiyaç duymaz.
• Tek parça diyafram ve klape grubu sayesinde, vanayı hat­
tan sökmeden kolaylıkla bakım yapılabilir.
• Mükemmel dengelenmiş diyaframı sayesinde diyafram ha­
sarları ve kararsız çalışmanın önüne geçilmiştir.

Seviye Kontrol Vanaları hidrolik prensiplerle çalışan ve diyafram aktüatörlü kontrol vanalarıdır. Ürün, bir ana vana ve su seviyesi değişimlerini hisseden bir flatörden oluşmaktadır. Seviye Kontrol Vanaları, şebekedeki değişken talebe bakmaksızın depo su seviyesini sabit bir değerde tutar.

Çift Hazneli Kontrol Vanaları Teknik Detaylar
Çift ve Tek Hazneli Kontrol Vanalarının Basınç Kayıp Eğrileri

Selenoid Kontrol Vanaları, elektrik kullanarak açma-kapama yapan vanalardır ve şebekede su yönetimi gerçekleştirmekte oldukça önem taşır. Selenoidi aktive eden sinyal, zamanlayıcı, kontrolör, basınç, seviye veya debi sensörü vasıtasıyla gönderilebilir.

• Şebeke yönetimi
• Şebekeyi basınç bölgelerine ayırıp, bölgeleri izole etme
• Patlama yaşanan bölgeyi anında kapatma
• Rezervuar taşmalarını önleme sistemleri
• Farklı vanaları devreye alma ve devreden çıkartma
• Rezervuarlardaki suyu otomatik yenileme sistemleri

ÖZELLİKLER
• Şebeke basıncı ile çalışmakta olup harici enerjiye ihtiyaç duymazlar.
• Selenoid kontrollü olup düşük enerji tüketirler ve oldukça az kabloya ihtiyaç duyarlar.
• Aktüatör sayesinde vanayı hattan sökmeden kolaylıkla bakım yapılabilir.
• Darbesiz vana tepkisine ve korumalı diyaframa sahiptir.
• Y gövde tasarımı sayesinde akışı fazla etkilemez ve düşük basınç kayıplarına sahiptir.
• Opsiyonel V-port klape ile düşük debilerde bile kararlı şekilde çalışır.

Ekstra Özellikler

Tam Açık ve Tam Kapalı
Çekvalf Özelliği
Açma & Kapama Hız Kontrolü
Aşırı Akış (Hatalara karşı güvenli kapatma)
Darbesiz Kapanma Özelliği

ÇALIŞMA PRENSİBİ
1. Sistem kapalıyken:
a) Normalde açık Selenoid [1], üst hazneye [2] su akışı sağlar.
b) Üst haznede basınç birikmesi yaşanır.
c) Üst haznede biriken basınç, diyaframı aşağı doğru iter ve vana tam sızdırmaz bir şekilde kapanır.
2. Sistem, kullanıcı tarafından açılır:
a) Elektrik verilmiş selenoid kapanır, önceden kapalı olan boşaltım yolu açılır ve üst haznedeki suyu atmos­ fere tahliye eder.
b) Şebeke basıncı, klapeyi yukarı iterek vanayı açar.
c) Alt hazne [3], atmosfere açıktır.
d) Vananın tepkisini arttırmak için büyük çaplarda akseleratör [4] kullanılmaktadır.

UYGULAMA
Karmaşık Dağıtım Şebekeleri
Karmaşık dağıtım şebekelerinde arz ve talebin yönetimi oldukça önemlidir çünkü:
• Su kaynakları farklı kalitede ve maliyettedir,
• Su kaynaklarının kalitesi yıl boyunca değişim gösterir,
• Farklı müşteriler, farklı kalitede su talep etmektedir,
• Bölgeler, bakım için izole edilebilir,
• Boru patlamalarını önlemek için şebeke yönetimi gerekir,
• Rezervuarlardaki suyu sistematik olarak yenilemek gerekir.

Selenoid Kontrol Vanaları, bu amaçların tümünü gerçekleştirmek için uygundur. Ürün, tasarım aşamasında veya değişken ihtiyaçlar karşısında farklı bölgelere yerleştirilebilir.

Filtre Sistemleri
Su arıtma tesisine monte edilmiş bir filtre istasyonunda filtreler, periyodik olarak geri-yıkama ile temizlenmelidir. Bu da, kullanıcının her bir filtrede akışın yönünü değiştirmesini gerektirir. Filtrenin girişine monte edilmiş iki Vana [VI] ve [V3], bu akışın değişikliğini gerçekleştirebilir. Normal çalışma esnasında [VI] Kontrol Vanası tamamen açıktır ve “Geri-Yıkama” Vanası [V3] kapalıdır. Yıkama yapılacağı zaman ise vanaların konumları tersine çevrilerek temizlik yapılır.

Çift Hazneli Kontrol Vanaları Teknik Detaylar
Çift ve Tek Hazneli Kontrol Vanalarının Basınç Kayıp Eğrileri

ÖZELLİKLER

• Şebeke basıncı ile çalışmaktadır ve sadece komutlar için
solenoid enerjisine ihtiyaç duyarlar.
• Aktüatör sayesinde vanayı hattan sökmeden kolaylıkla
bakım yapılabilir.
• Elektronik kontrolörlerle uyumludur ve yerel & uzaktan ayar yapılabilir, datalogging özelliğine uyumludur ve PLC metodlarına uygundur.
• Normalde açık veya kapalı solenoid kontrolü sayesinde düşük enerji tüketimi vardır ve geniş voltaj ve basınç aralığı seçeneğine sahiptir.

Ekstra Özellikleri:
Tam Açılma & Kapanma
Yüksek Çıkış Basıncı Güvenliği
Çekvalf özelliği

ÇALIŞMA PRENSİBİ
2 yollu solenoid pilotlara sahip elektronik bir kontrol vanasıdır.
Kontrolör [1] ile kumanda edilen iki solenoid arasındaki ilişki, vananın açıklık konumunu belirler. Giriş solenoidi [2] üst kontrol haznesine [3] basınç uygular ve vanayı kapatmaya çalışır. Çıkış solenoidi [4] ise üst kontrol haznesindeki basıncı tahliye ederek vanayı açmaya çalışır. İğne vanaları [5] & [6] vananın açma ve kapatma hızlarını kontrol eder. Vana pozisyonu opsiyonel olarak bir limit switch [7] veya anaolog transduser ile belirlenebilir. Vananın çalıştığı hattaki su temiz değilse, kontrol devresi için farklı bir temiz su kaynağı kullanılabilir.

Bir Değişkenin Fonksiyonu Olarak Bir Başka Değişkeni Elektronik Olarak Kontrol Etmek
Bu kontrol metodu, programlanabilir bir değişkene bağımlı olan bir değişkenin, dinamik kontrolüne ihtiyaç duyulan uygulamalarda kullanılır. Sistem, Elektronik Kontrol Vanasına, BE Kontrolöre ve iki adet transdüsere ihtiyaç duyar (her biri bir değişken için). Bu sistem ile pek çok uygulama gerçekleştirilebilir. Bunlardan bazıları aşağıda belirtilmiştir:
• Su Kaçak Kontrolü – Debiye bağlı olarak basıncı kontrol etmek
• Depo Uygulamaları – Depo seviyesine bağlı olarak giriş veya çıkış debisini kontrol etmek
• Isıtma ve Soğutma Sistemleri – Sıcaklık veya AP’ye bağlı olarak debiyi kontrol etmek

Su Kaçak Kontrolü

Optimum şebeke tasarımı, sistem set basıncını sürekli olarak mümkün olan minimum seviyeye ayarlamayı gerektirir.

Standart BKV’ler, çıkış basıncını sabit tutarak tüketimin maksimum olduğu pik zamanlardaki ihtiyaç duyulan basıncı sağlamak için kullanılır.
Taralı alan, şebeke basıncının, ihtiyaç duyulandan fazla olduğu zamanları gösterir.

Kontrol Vanası ve kontrolör, BKV’lerin çıkış basıncını sürekli olarak değiştirerek kritik noktadaki basıncın, olabilecek en düşük seviyede olması için kullanılır. Böylelikle ortalama şebeke basıncı düşer, sistemdeki su kaçakları azalır, boru patlaması, bakım, enerji ve kimyasal maliyetleri düşer.
Taralı alan, su kaçağının azaltıldığı zamanları gösterir.

Su Kaçak Kontrol Montajı

Datalogging ve dağıtım şebekesindeki parametrelerin analizi, sistem tüketimine bağlı olarak gerçek zamanda sürekli basınç ayarlanabilmesini sağlar. Debi ve basınç transdüserleri sürekli olarak kontrolöre verileri gönderir ve kontrolör, 718 Kontrol Vanasının çıkış basıncını ayarlanan değerlere göre değiştirir.

Çift Hazneli Kontrol Vanaları Teknik Detaylar
Çift ve Tek Hazneli Kontrol Vanalarının Basınç Kayıp Eğrileri

Su dağıtım şebekelerinde hidrolik dengenin kurulması, sistem verimi için oldukça önemlidir. Basınç Düşürücü Vanalar, yüksek giriş basıncını, talep edilen sabit çıkış basıncına düşürerek bu verimin yükselmesini sağlayan vanalardır. Bu vanalar, şebeke verimi üzerinde oldukça etkili olduğu gibi, su şebekelerinde en çok kullanılan kontrol vanalarıdır.

UYGULAMA
• Sistemdeki talep ve giriş basıncındaki değişimlere bak­ maksızın basınç düşürme,
• Debi ve su kaçaklarının azaltılması,
• Kavitasyonun zararlı etkilerinden korunma,
• Vana açma ve kapatma sesinin azaltılması,
• Boru patlamalarını engelleme,
• Şebeke bakım maliyetlerinin azaltılması.

ÖZELLİKLER
Basınç Düşürücü Kontrol Vanaları,
• Şebeke basıncı ile çalışmakta olup harici enerjiye ihtiyaç duymazlar.
• Aktüatör sayesinde vanayı hattan sökmeden kolaylıkla bakım yapılabilir.
• Darbesiz vana tepkisine ve korumalı diyaframa sahiptir.
• Y gövde tasarımı sayesinde yarı doğrusal akışa ve düşük basınç kayıplarına sahiptir.
• Opsiyonel V-port klape ile düşük debilerde bile kararlı şekilde çalışır.

ÖZELLİKLER

• Selenoid Kontrol
• Çekvalf Özelliği
• Selenoid Kontrol ve Çekvalf Özelliği
• Hassas Pilot
• Acil Durum Basınç Düşürücü Vana
• Çıkış Basıncı Korumalı
• Elektrikli Çok Seviyeli Ayar Seçmeli
• 4R Tip Elektronik Çok Seviyeli Çıkış Basıncı Ayartı
• 4T Tip elektronik Çok Seviyeli Ayarlı
• Elektronik Basınç Düşürücü Vana

ÇALIŞMA PRENSİBİ

1. Vana çıkış basıncı, pilot ile tanımlanan değerin üzerine yükselir:
a) İğneli Vana [1], vananın üst haznesine [2] su girişini sağlar ve pilot [3], vananın çıkış basıncını hisseder.
b) Pilot, şebekedeki basınç yükselmesini hissederek hare­ kete geçer ve vananın üst haznesindeki basıncın yüksel­ mesine neden olur.
c) Üst haznede yükselen basınç, diyaframı aşağı yönde iter ve vananın çıkış basıncını pilot ile tanımlanan değere indirir.

2. Vana çıkış basıncı, pilot ile tanımlanan değerin altına iner:
a) Pilot, düşük çıkış basıncını hissederek vananın üst haz­ nesinde birikmiş olan basıncı tahliye eder.
b) Kontrol vanası açılarak, vana çıkış basıncının pilot değe­rine yükselmesine yol açar.
c) Küresel Vana [4], ana kontrol vanasının manüel olarak kapanmasını sağlar.

UYGULAMA
Şehir Şebekeleri için Basınç Düşürücü Sistemler
Coğrafi topografya, uzaklık, talep miktarları, enerji mali­ yetleri ve rezervuar kapasitesi gibi parametreler dikkate alınarak tasarlanan şehir şebekeleri, farklı basınç alanları gerektirmektedir.

Konutlara ve rezervuara pompalama yapılan bir sistemde basınç, konutlar için yüksek gelmektedir. İşte bu nedenle, konut hattının önüne basınç düşürücü bir vana monte edilerek basınç, konutların kullanabileceği seviyelere indirilir.

Yüksek Katlı Binalarda Basınç Düşürücü Sistemler
Yüksek katlı binalar için tasarlanan su şebekeleri, oldukça farklı ihtiyaçlar gerektirebilir:
• Genellikle binaya su pompalayan tek bir hat vardır ve suyun kesilmesi kabul edile­ meyecek bir durumdur.
• Vanalar, herhangi bir arıza durumunda suyun vereceği zararın, oldukça maliyetli olacağı yerlerde bulunmaktadır.
• Basınç düşürücü sistemler genellikle prestijli konut veya ofislerin yakınında bulunmaktadır ve bu vanaların oluşturacağı gürültü ve bakım aktiviteleri hoş karşılanmamaktadır.
• Binanın alt katlarındaki hatlar, üst katlara göre daha fazla basınç altında bulunmaktadır. Fakat binanın tüm katlarında basınç sabit tutulmalıdır. Bu sebeple alt katlara yerleştirilen basınç düşürücü vanalar, büyük basınç farklarıyla baş etmek zorundadır.

Basınç Düşürücü Vanaları, tüm bu ihtiyaçları karşılamak için tasarlanmıştır.
[A] Yüksek kat basınç düşürücü sistemi
[B] Alçak kat basınç düşürücü sistemi
[C] Bodrum rezervuar seviye kontrol sistemi
[D] Çatı rezervuarı seviye kontrol sistemi
[E] İçme suyu pompalama sistemi
[F] Yangın koruma pompalama sistemi
[G] Yüksek kat pompalama sistemi

TAVSİYE EDİLEN MONTAJ BİÇİMİ

 

Çift Hazneli Kontrol Vanaları Teknik Detaylar
Çift ve Tek Hazneli Kontrol Vanalarının Basınç Kayıp Eğrileri

Su dağıtım şebekelerinde hidrolik dengenin kurulması, sistem verimi için oldukça önemlidir. Oransal Basınç Düşürücü Vana, yüksek giriş basıncını oransal olarak düşürerek bu dengenin kurulmasına yardımcı olur.
• Uzun, eğimi aşağı yönde olan hatlar; – Seri basınç düşürme – Su kaçak kontrolü ve boru patlamalarını önleme
• Yüksek diferansiyel basınçlı sistemler; – Kavitasyon zararlarına karşı koruma – Vana çalışma gürültüsünün azaltılması

ÖZELLİKLER
• Minimum harici aksesuara sahiptir.
• Farklı basınç düşümü oranlarına sahiptir.
• Maliyeti düşük ve kolay bakım yapılabilen vanalardır.
• Şebeke basıncı ile çalışırlar.
• Aktüatör sayesinde vanayı hattan sökmeden kolaylıkla bakım yapılabilir.
• Darbesiz vana tepkisine ve çift hazneli tasarımı sayesinde korumalı diyaframa sahiptir.
• Y gövde tasarımı sayesinde akışı fazla etkilemez ve düşük basınç kayıplarına sahiptir.
• Opsiyonel V-port klape ile düşük debilerde bile kararlı şekilde çalışır.

Ekstra Özellikler
• Selenoid Kontrol
• Kapama ve Açma Hız Kontrolü
• Acil Durum Basınç Düşürücü Vana
• Basınç Sabitleme

ÇALIŞMA PRENSİBİ
1. Giriş ve çıkış basıncı arasındaki oran, talep edilen orandan daha yüksektir:
a) Vana çıkışı, vana üst haznesine bağlıdır ve bu haznedeki basınç, diyaframa yukarıdan kuvvet uygular. Vana giri­ şindeki basınç ise klapeye aşağıdan kuvvet uygulayarak vanayı açmaya çalışır.
b) Klape ile diyafram etki alanları arasında bir oran oldu­ ğundan, giriş ve çıkış basıncı arasındaki oran, bu oranı geçtiğinde vana kapanarak çıkış basıncını dengeler.

2. Giriş ve çıkış basıncı arasındaki oran, talep edilen oranın altına düşmüştür:
a) Giriş basıncı, çıkış basıncının uyguladığı kuvveti yenerek klapeyi yukarıya doğru iter.
b) Vana regülasyon yapar ve giriş-çıkış basıncı arasındaki talep edilen oranı geri kazandırır.
c) Sistemde talep olmadığı durumlarda çıkış basıncı, giriş basıncının uyguladığı kuvveti yenerek vanayı tam sızdırmaz bir şekilde kapatır.

UYGULAMA
Vanaların kullanıldığı iki ana uygulama biçimi vardır:
• Uzun, eğimi aşağı yönde olan hatlar: – Al ve A2 sistemleri, eğim aşağı bulunan hatta talep edilen basınç değerlerinin aşılmasına engel olur.
• Yüksek diferansiyel basınçlı sistemler: – B sistemi, yüksek diferansiyel basıncını farklı vanalara dağıtarak kavitasyon zararlarını ve vana çalışma gürültüsünü azaltır. – C sistemi, sirkülasyon vanasını yüksek diferansiyel basınçtan ve bunun sonucu oluşan kavitasyondan korur. – D sistemi, seviye kontrol vanasını yüksek diferansiyel basınçtan korur.

Oransal Düşüm Tablosu
• Oransal düşüm değerleri 2.0 – 3.0 m/sn hıza göredir.
• Oransal düşüm değerleri, yüksek debi ve giriş basıncına göre değişim gösterebilir.
• 24-36″ (600-900mm) oransal düşüm değeri: 2.2

Çift Hazneli Kontrol Vanaları Teknik Detaylar
Çift ve Tek Hazneli Kontrol Vanalarının Basınç Kayıp Eğrileri

Basınç Sabitleme / Relief Vanaları, su dağıtım şebekelerini ve pompa istasyonlarını iki aşırı duruma karşı korur:
• Hatta paralel olarak monte edildiğinde, aşırı basıncı tahliye ederek şebekeyi korur.
• Hat üzerinde yerleştirildiğinde, minimum giriş basıncını koruyarak farklı basınç bölgelerini önemine göre sınıflandırır, boru hattının boşalmasını önler ve pompaya aşırı yük binmesine engel olur.
• Farklı basınç bölgelerini önem sırasına göre sınıflandırma
• Boru hattını kontrollü bir şekilde doldurmayı garanti etme
• Boru hattının boşalmasını engelleme
• Pompaya aşırı yük binmesini ve kavitasyon sorununu önleme
• Debinin, minimum pompa debisinin altına düşmesini önleme
• Şebekeyi aşırı basınçlardan koruma

ÖZELLİKLER
• Dengeli klape sayesinde yüksek basınç tahliyesi kapasitelerine sahiptir.
• Şebeke basıncı ile çalışmakta olup harici enerjiye ihtiyaç duymazlar.
• Aktüatör sayesinde vanayı hattan sökmeden kolaylıkla bakım yapılabilir.
• Darbesiz vana tepkisine ve korumalı diyaframa sahiptir.
• Y gövde tasarımı sayesinde akışı fazla etkilemez ve düşük basınç kayıplarına sahiptir.
• Opsiyonel V-port klape ile düşük debilerde bile kararlı şekilde çalışır.

Ekstra Özellikler
• Selenoid Kontrol
• Çekvalf Özelliği
• Hassas Pilot
• Seviye Kontrol ve Basınç Sabitleme Vanası
• Pompa Kontrol ve Basınç Sabitleme Vanası
• Pompa Sirkülasyon ve Basınç Sabitleme Vanası
• Elektrikli Çok Seviyeli Ayar Seçmeli
• Hassas Hidrolik Pozisyonlu
• Elektronik Basınç Sabitleme Vanası
• Basınç Sabitleyici ve Düşürücü Vana

ÇALIŞMA PRENSİBİ
1. Vana giriş basıncı, pilot ile tanımlanan değerin altına iner:
a) İğneli Vana [1], vananın üst haznesine [2] su girişini sağlar ve pilot [3], vananın giriş basıncını hisseder.
b) Pilot, şebekedeki basınç düşümünü hissederek harekete geçer ve vananın üst haznesindeki basıncın yükselmesine neden olur.
c) Üst haznede yükselen basınç, diyaframı aşağı yönde iter ve vananın giriş basıncını pilot ile tanımlanan değere yükseltir.

2. Vana giriş basıncı, pilot ile tanımlanan değerin üzerine çıkar:
a) Pilot, yüksek giriş basıncını hissederek vananın üst haznesinde birikmiş olan basıncı tahliye eder.
b) Kontrol vanası açılarak, vana giriş basıncının pilot değerinin altına inmesine yol açar.
c) Küresel Vana [4], ana kontrol vanasının manüel olarak kapanmasını sağlar.

UYGULAMA
Pompaya Aşırı Yük Binmesini Önleme ve Kavitasyon Koruması

Vana, pompa çıkış basıncını sabitleyerek pompaya aşırı yük binmesini önler ve aşırı talep nedeniyle oluşan kavitasyon sorununu engeller. Pilotun hissetme girişi, pompa emiş hattına bağlandığında ise dönüşüp pompa emiş basıncını sabitleyen bir ürün haline gelir. Pompa emiş basıncının değişkenlik gösterdiği sistemlerde ise, pompa diferansiyel basıncını sabitleyerek pompa debisini limitlemek için kullanılır.

Basınç Bölgelerini Önemine Göre Sınıflandırma

Bu uygulamalar genellikle cazibeli sistemlerde kullanılır. Vana, alçak kotlardaki tüketimin fazla olduğu durumlarda, yüksek kotlarda bulunan bölgeleri, alçak kot- lardakilere göre daha önemli bir bölge olarak sınıflandırır. Böylece yüksek kotlardaki kullanıcılara su verilememesini engeller. Bu ürüne, basınç sabitleme özelliğinin yanında basınç düşürücü fonksiyonu da eklenerek Düşürme Vanası elde edilir. Böylelikle, talebin düşük olduğu durumlarda da alçak kotlardaki kullanıcılar, yüksek basınçtan korunmuş olur.

Boru Hattı Boşalması Önlenmesi


Boru hattının boşalması, su dağıtım şebekelerinde büyük bir sorun oluşturmaktadır. Aşağı eğimli hat boşalmasını önlemek için vananın pilot ayarı, sistemin en üst noktası ile vana arasındaki kot farkından dolayı oluşan basınç değerinin çok az üzerine ayarlanır. Böylelikle pompa çalışıp sisteme A basıncı uyguladığında, vana tamamen açılır. Pompa kapatıldığında ise basınç, pilot değerinin altına düşer. Böylece vana kapanarak hattın boşalmasını önler. Bir rezervuarın bulunduğu cazibeli sistemlerde ise rezervuarın sisteme uyguladığı B basıncı oldukça düşüktür. Ayrıca bu basınç, boru hattındaki sürtünme kuvveti dolayısıyla daha da düşmektedir. Dolayısıyla standart 730 Modeli, bu basınç değişimini hissedemeyebilir. Böyle durumlarda, oldukça düşük basınç kaybına sahip, hassaslığı ve ölçümü çok yüksek olan Hidrolik Pozisyonlu Basınç Sabitleme Vanası kullanılır.

Minimum Pompa Debisini Koruma

Vana, düşük talep durumunda yüksek pompa çıkışı dolayısıyla oluşan aşırı basıncı şebekeden tahliye eder. Sabit bir pompa çıkış basıncı elde etmek için, pompa çıkış debisi ile tüketim arasındaki fark, pompa emiş rezervuarına sirküle edilir.

Sirkülasyon vanaları, üzerlerindeki AP’nin ve su geçiş hızının çok yüksek olması ve çıkışlarındaki basıncın çok düşük olmasından dolayı ciddi kavitasyon problemlerine maruz kalırlar. Vanalar, bu koşullarda genellikle çok kısa süreli çalışmakta ise bile kavitasyon, vananın ömrünü azaltabilir. Bu sorunu çözmek için kavitasyon dayanımlı malzemeler, çıkış orifisi ve girişte bir basınç düşürücü vana kullanılabilir. Ayrıca bu gibi durumlarda sirkülasyon vanasının çapı da yükseltilebilir.

Çift Hazneli Kontrol Vanaları Teknik Detaylar
Çift ve Tek Hazneli Kontrol Vanalarının Basınç Kayıp Eğrileri

Diferansiyel Basınç Sabitleme Vanaları, değişken debi ve giriş basıncından etkilenmeksizin iki nokta arasındaki dife­ ransiyel basıncı sabit bir değerde tutar; pompa ve su dağıtım şebekelerini korur.

• Pompaya aşırı yük binmesi ve kavitasyon sorununu önleme
• HVAC (Isıtma/Soğutma) sistemlerinde hatlar arasındaki dengeyi sağlama
• Debinin, minimum pompa debisinin altına düşmesini önleme
• Acil filtre by-pass özelliği

ÖZELLİKLER
• Dengeli klape sayesinde yüksek basınç tahliyesi kapasite­lerine sahiptir.
• Şebeke basıncı ile çalışmakta olup harici enerjiye ihtiyaç duymazlar.
• Aktüatör sayesinde vanayı hattan sökmeden kolaylıkla bakım yapılabilir.
• Darbesiz vana tepkisine ve korumalı diyaframa sahiptir.
• Y gövde tasarımı sayesinde yarı doğrusal akışa ve düşük basınç kayıplarına sahiptir.
• Opsiyonel V-port klape ile düşük debilerde bile karalı şe­kilde çalışır.

Ekstra Özellikler
• Selenoid Kontrol
• Çekvalf Özelliği
• Hassas Pilot
• Selenoid Kontrol ve Çekvalf Özelliği
• Elektronik Diferansiyel Basınç Sabitleme

ÇALIŞMA PRENSİBİ
1. Diferansiyel basınç, pilot ile tanımlanan değerin altına iner:
a) İğneli Vana [1], vananın üst haznesine [2] su girişini sağlar ve pilot [3], vananın giriş basıncını hisseder.
b) Pilot, diferansiyel basıncın düşmesini hissederek harekete geçer ve vananın üst haznesindeki basıncın yükselmesine neden olur.
c) Üst haznede yükselen basınç, diyaframı aşağı yönde iter ve diferansiyel basıncın pilot ile tanımlanan değere yükselmesini sağlar.

2. Diferansiyel basınç, pilot ile tanımlanan değerin üzerine yükselir:
a) Pilot, yüksek diferansiyel basıncını hissederek vananın üst haznesinde birikmiş olan basıncı tahliye eder.
b) Kontrol vanası açılarak, vana giriş basıncını düşürerek diferansiyel basıncı pilot değerine indirir.
c) Küresel Vana [4], ana kontrol vanasının manüel olarak kapanmasını sağlar.
d) Standart pilot, vana üzerindeki diferansiyel basıncı hisseder fakat harici diferansiyel basıncını hissetme özelliği de alternatif olarak sunulmaktadır.

UYGULAMA
Filtre Sistemleri


Filtre sistemlerinde, filtrenin by-pass edilmesi gereken iki ana durum vardır:
• Tıkanmış filtre (sistem elemanlarının zarar görmesi­ne yol açabilir)
• Acil yangın suyuna ihtiyaç duyulması
Sisteme paralel yerleştirilmiş, aşırı talep olduğunda sistemi açar.
“S” özelliği (İndikatör Asamblesi + Limit Switch) saye­ sinde ürün, alarm verme özelliğine sahip olur.

Pompaya Aşırı Yük Binmesini Önleme ve Kavitasyon Koruması

Pompa emiş basıncının değişkenlik gösterdiği du­rumlarda, pompa diferansiyel basıncını sabitleyerek pompa çıkış debisini sınırlar. Böylece pompaya aşırı yük binmesini önleyerek aşırı talep nedeniyle oluşan kavitasyon zararlarına engel olur. Ürüne “20” çekvalf özelliği eklendiğinde, hatta ekstra bir çekvalf monte etmeye ihtiyaç duyulmaz.

Havalandırma / Klima Sistemleri
Havalandırma sistemleri, debi değişimlerine karşı oldukça hassastır.
Büyük çaplı havalandırma sistemlerinde, tüketime tepki veren genellikle iki çeşit vana bulunur:
• Üç yollu vanalar [4], talepten fazla olan debiyi by-pass yoluyla sisteme geri verir.
• İki yollu vanalar [5], debinin azaltılmasına veya tamamen sıfırlanmasına sebep olur.
İki yollu vanalara sahip sistemler, değişken debi değerleri ile karşılaşabilirler. [1], sirkülasyon vanası olarak kullanılıp dağıtım ve toplama hatları arasındaki basınç farkını, kullanıcı tarafından ayarlanmış olan diferansi­yel basınca sabitler:
• Minimum sistem debisini koruyarak sistemi donmaya karşı korur.
• Aşırı basıncı tahliye eder.