TurkishEnglishRussianArabic

D TİPİ SULAMA HİDRANTI 1-2 ÇIKIŞLI

Hidrantlarda Basınç Kayıp Eğrileri

D Tipi Sulama Hidrantları üç ana fonksiyon gerçekleştirmek için tasarlanmıştır:
• Sulama dağıtım şebekesine bağlantı
• Debi kontrolü
• Açma ve kapatma fonksiyonu

Boya:
Tüm RAL Renkleri Mevcuttur.
İçme suyu onaylı boya mevcuttur.

NOZUL
D Tipi Sulama Hidrantı, nozulsuz bir hidranttır. Gövdede bir veya iki çıkış bulunmakta ve çıkışlarda, 330 mm uzunluğunda bir boru ve borunun çıkışında 100 veya 150 mm çaplı PN10 standardında bir flanş vardır. Bu hidrant setinde vana ve çalışma mekanizması bulunmaktadır. Gövde çıkışındaki borunun alt kısmında drenaj tapası vardır. Bu tapanın yerine talebe göre pirinç korumalı otomatik drenaj vanası (Anti-frost borusu) monte edilebilir ve böylelikle hidrant kapatıldığında içeride kalan suyun tahliye edilmesi sağlanabilir.

DEBİ LİMİTÖRÜ
DOĞUŞ Debi Limitörü, yüksek debide şekil değiştiren kauçuk malzemeden yapılmaktadır. Böylece debi limitörü, farklı debi değerlerinde çapını değiştirerek istenilen çıkış debisini sabit olarak kullanıcıya sunar. D Tipi Sulama Hidrantlarına monte edilen debi limitörleri, hidrantın çıkışına yerleştirilir. DOĞUŞ Debi Limitörleri, 10, 12, 15, 18 ve 20 It/sn olarak mevcuttur ve ayar toleransları %0-20’dir.

D Tipi Sulama Hidrantları, su dağıtım şebekesine bağlantı yapmak ve debi kontrolü fonksiyonlarını gerçekleştirmek için kullanılır. Ürün, beş hektarın üzerindeki alanları sulamak için uygundur ve üzerindeki özel kapatma mekanizması, volan döndürüldüğünde oransal debi düşümü/artışı sağlar ve sistemde hidrant kapanması nedenli darbe oluşmasını önler. Hidrantlar, derin su şebekelerine bağlantı yapılması için opsiyonel anti-frost borusu ile ve hidrant kapatıldıktan sonra içinde kalan suyu otomatik olarak tahliye edip su donmasının ürüne zarar vermesini önleyen opsiyonel otomatik drenaj vanası ile sunulmaktadır.